• Batteri Lithium Power Supply Powersource
  Velegnet til bruk i: Ambulanser, brannbiler, TV-produksjons biler, politibiler, inspeksjonsbiler, busser, bokbusser, servicebiler, håndverksbiler, bobiler, osv.
 • 1-fase og 3-fase UPS til virksomhetskritiske applikasjoner
 • Backup og forsyning til kritiske installasjoner

Trygt og Smart

  

Laptop4

SOM KUNNSKAPSBEDRIFT, KAN VI :

 • Ut i fra forespørsel og i samarbeide med våre samarbeidspartene, finne frem til de best egnede produkter og løsninger for å optimalisere oppetid og driftsikkerhet.

 • Ta av oss kalkulering, utforme tilbud, prosjektering, test og idriftsettelse av alle våre anlegg. Dette i tillegg til at vi kan foreta både vedlikehold og service på alt utstyr vi fører.

 • Utforme all form for dokumentasjon som skal være av viktighet for prosjektet. Både manualer, sertifikater i tillegg til rapporter og tekniske data på alle våre systemer.

 • Vi utfører både generell opplæring og kursing samt opplæring på stedet av allerede innstallerte prosjekter. Alt for å sikre tilkoplede virksomhetskritiske laster og utstyr.

HVORFOR VELGE POWERSOURCE?

PowerSource fører et bredt spekter av avbruddsfrie produkter. Vi planlegger, konfigurerer og bistår i prosessen rundt installasjon slik at våre forhandlere og sluttkunder får den beskyttelse og/eller de produkter det settes krav til og ikke minst forventes. Vi er et team som ønsker å være med i hele prosessen fra innkjøp til installasjon.

 1. UPS Systemer fra 400VA 800kVA

  Alt fra Offline, Line Interactive og Online UPS med eller uten transformatorer.

 2. Riktige priser

  Powersource har de siste år bevist å ofte være rimeligere enn våre sammenlignbare konkurrenter.  

 3. Kundeservice

  Som en dediktert leverandør av avbruddsfrie løsninger, vier vi mye av tid til å veilede, hjelpe og finne frem til løsninger for alle våre kjøpende kunder. Vi er et team som ønsker at alle tar kontakt for en prat slik at vi sammen kan komme frem til løsninger.

 4. Lange batteritider

  Alle batterikabinett i vår PS-serie 1-3kVA har egne ladere. Dette reduserer ladetid og gir brukeren mulighet til å velge løsninger der krav om lange batteritider må tilfredsstilles.

Nyheter