Hard-Drive-Data-Recovery

Noen gode grunner til å vurdere avbruddsfri strømforsyning ( UPS)

– Strømbrudd er årsaken til at hele 28 % av datasystemene krasjer/havarerer

– Over en tredjedel av bedrifter trenger mer enn èn dag å komme seg fra
virkningene av et strømbrudd. For 10 % av selskapene tar det mer enn en uke!

– Strømbrudd koster. Mens for ca 33 % av mellomstore eller større selskaper,
koster et havari mellom 150 000,- og 3 millioner, vil det for opp til 20% kunne
“koste” mellom 3 millioner og 15 millioner kroner, og for opp til hele 15% kan det
enten koste eller gi et samlet tap på over 15 millioner .

– Av de 450 bedriftene i en større undersøkelse, hadde de samlet i gjennomsnitt ni (9 stk)datamaskiner med en eller annen form for svikt årlig. (Kilde : Finn FVP /
Fortune 1000-bedrifter )

– Etter et strømbrudd, kan det ta opptil 48 timer før alle nettverksystemer
oppdateres. Dette koster i form av potensielle tapte inntekter.

– Det kan ta dager, uker og noen ganger måneder for å hente inn evt tapte data .
Noen ganger kan data kan være tapt for alltid, slik som i DAK eller grafikk
applikasjoner der originalt arbeid ikke kan gjenopprettes.

10 mulige konsekvenser ved data havari :

– Tapt “business”

– Tap av goodwill

– Produksjonstap

– Manglende evne til å betale ansatte

– Forsinkelse innen kundeservice (kan oppfattes som dårlig kundeservice)

– Økonomiske tap

– Tap av kundeinformasjon

– Tap av data

– Tap av finansiell kontroll

– Tap av kunde

Tap av markedsandeler, skade på selskapets omdømme og tap av goodwill blir ikke dekket av forsikringen dersom datahavari er årsaken til skade/tap..

Forsikringssaker har en tendens til å ta lang tid – lenge etter at skaden inntraff .

90 % av alle selskaper som opplever et alvorlig data havari, og som ikke har en utarbeidet plan for å håndtere et slikt havari, går konkurs i løpet av 18 måneder! (Kilde : Price Waterhouse )

Løsningen er…

Den absolutt beste beskyttelse er Online UPS ( avbruddsfri strømforsyning) slik at sensitivt utstyr som datamaskiner , produksjonsutstyr og for eksempel avansert måleutstyr blir tilført en ren, stabilisert og uavbrutt sinusformet spenning .

Ta kontakt med oss i PowerSource AS dersom du ønsker at vi skal hjelpe dere å planlegge, kalkulere eller vurdere risiko i et eksisterende anlegg.