AiNET-Critical-Power-Protection-Technology-Addresses-Data-Center-Power-Outages

Med alle de fordeler ny teknologi og ”state -of -the –art” elektronikk gir oss, følger det èn stor utfordring som kan ramme enhver bedrift , stor eller liten : Et strømbrudd . Uten strøm , blir alle de flotte dingsene man har rundt på kontoret kun gigantiske papivekter før strømmen kommer tilbake.

Et større problem, er den skaden et slikt strømbrudd kan påføre enhver virksomhet. Dette er grunnen til at avbruddsfri strømforsyning ( UPS ) har blitt viktig for nesten enhver bedrift . En riktig dimensjonert UPS kan redde deg fra faktiske kostnader , tapt arbeid, og faktisk fysisk skade på enhver maskinvaren.

Tre grunner til at en avbruddsfri strømforsyning ( UPS ) er en nødvendighet for bedriften din

I. Nedetid

Dette er selvfølgelig det mest åpenbare problemet . Hvis de ansatte er avhengige av datamaskiner for å få jobben gjort , og hvor mange er vel ikke det i disse dager -? vil et slikt strømbrudd komme til å hindre de fleste fra å fullføre sitt arbeid når det trengs . Det betyr tapt tid , tapte inntekter, og i noen tilfeller enda verre . I tillegg må arbeidsgiver fortsatt lønne alle som nå ikke får utført sitt arbeide i denne perioden.

Selv om noen ansatte har bærbare datamaskiner eller nettbrett som de kan gjøre noe arbeid på, kommer de fortsatt ikke til å være i stand til å gjøre mye før strømmen kommer tilbake dersom de ikke har tilgang til verken nettverk eller skrivere. Å gjøre et stykke arbeide som normalt utføres på en datamaskin, manuelt (som for eksempel salg i en butikk), gjør prosessen mer tidkrevende og tungvindt for alle involverte…for ikke å snakke om å betale med kort (som da ikke virker grunnet strømbruddet).

Å ha et system på plass som sikrer kontinuitet betyr at du ikke trenger å bekymre deg for slikt tapt arbeide , om man selvfølgelig ser bort fra ekstreme/lange strømbrudd selvfølgelig. I slike tilfeller er en avbruddsfri strømforsyning ( UPS ) sammen med et aggregat/generatorer medisinen (kommer i et senere innlegg)

II. Defekt utstyr

En ting veldig mange ikke er helt klar over, er at ved et strømbrudd, forsvinner strømmen sjeldent gradvis. I de fleste tilfeller vil et strømbrudd ledsages av en kort men kraftig økning av elektrisitet som kan stresse eller i verste fall ødelegge elektroniske systemer . Når strømmen kommer tilbake etter et slikt strømbrudd, så ledsages også den ofte av en kort overspenning.

En avbruddsfri strømforsyning ( UPS ) handler ikke bare om å gi brukeren kontinuitet , men like mye om å beskytte utstyret som er tilkoplet .

Datamaskiner, servere , telefoner og nesten alt annet elektronisk utstyr kan være i faresonen hvis en stor nok overspenning/peak sendes over spenningsnettet. En avbruddsfri strømforsyning ( UPS ) er virkelig nesten det eneste forsvar mot dette.

III . Tapt data

Du tror det kanskje ikke, men tap av data kan faktisk forårsake den største kostnaden grunnet et strømbrudd , spesielt dersom du er uheldig nok til å ha kritiske servere i drift ved kraftige over/underspenninger osv. Ifølge nyere studier, kan et stort tap av data medføre kostnader opp til 10 % av en virksomhet årlige inntekter. Kostnadene som følge av dette er betydelig større enn selve kostnadene på utstyret og arbeidskraften (menneskene som jobber der).

For kun ti år siden, gjorde det livet vårt kun litt vanskeligere ved å miste data . I dag , takket være de utallige forskriftene i forbindelse med for eksempel regnskapsloven som krever at man må lagre data i så mange år, kan et utilsiktet tap av data i verste fall sette en bedrift i statens søkelys (regnskapsmessig)
– Det ER viktig å beskytte dine data .

Uavhengig om bedrifter benytter seg av eksterne eller Cloud backup-tjenester til å sikre sine data, er en lokalt installert UPS et “must” da data skal sendes med fullt innhold til enhver tid, uavbrutt. Benytter man seg ikke ev en ekstern tjeneste, så er behovet enda større.

Beskytt deg selv

Fakta: Hvis du benytter systemer pr i dag uten tilstrekkelig strømbeskyttelse, så spiller man russisk rulett med egen virksomhet. Et enkelt nærliggende lynnedslag eller feil på ditt lokale kraftverk kan ende opp med å skape en svært alvorlig og kostbart situasjon for bedriften .

Ønsker du å vite mer, vil vi kunne hjelpe deg å finne de riktige løsningene for din bedrift! les mer på www.powersource.no