Hvordan velge en avbruddsfri strømforsyning til din bedrift

I følge statistikker, står elektrisitet og varme for over 60% av landets energiforbruk. En vanlig bedrift tar som regel elektrisitet for gitt, men hva vil skje ved et evt strømbrudd? Å sikre din bedrift ved å ha en krisehåndteringsplan er viktig, men få bedrifter inkluderer el-kraft i disse planene.

Strømbrudd er dessverre ingen spøk. Over 90% av dagens bedrifter vil erfare denne type «forstyrrelse» som igjen kan ha en betydelig innvirkning på bedriftens mulighet til å for eksempel fortsette normal drift, spesielt dersom strømbruddet vedvarer i flere dager.

De fleste tilfeller av strømbrudd er heldigvis kortvarige. Dette betyr at din bedrift kan installere noen form for batteribackup for å gi bedriften nok energi til å foreta nødvendige lagring av data mens man venter på at strømmen skal komme tilbake.

I dag kan selv den minste bedrift beskytte seg selv med en UPS (avbruddsfri strømforsyning). En UPS kommer i alle fasonger, størrelser og ikke minst med forskjellige teknologier slik at alle behov kan dekkes. Generelt for en UPS er at de kan tilby din bedrift en rekke fordeler:

1. Kontinuerlig drift av virksomhetens utstyr, og ved det opprettholde bedriftens effektivitet.

2. Lav pris i forhold til å gjenvinne tapte data/tapt produksjon.

3. Gir ansatte tid til lagring av viktig informasjon/data ved et strømbrudd.

4. Beskytter sensitivt utstyr (data, prosess, industri osv) mot skade.

5. Gir kontinuitet.

En UPS kan også bidra til å jevne ut strømsvingninger som ofte oppstår med hovedstrømforsyninger. Siden man bør beskytte alt av bedriftens sensitive utstyr med overspenningsvern, er det kjekt å vite at dette også vanligvis er bygget inn i en UPS.

Avbruddsfri strømforsyning

UPS-systemer har utviklet seg gjennom tid og tilbyr sikkerhet på forskjellige plan alt avhengig av behovet. Det er også viktig å se etter egenskapene utover de nøyaktige behovene din bedrift har.

Det er en god idé å få gjennomført en befaring før man tar en endelig beslutninger/går til innkjøp. En UPS er ikke bare et annet IT-kjøp. Din bedrift vil måtte stole på at UPS’en fungerer som forventet dersom et strømbrudd forekommer. Det er derfor viktig at man er trygg på at systemene er på plass og at kan beskytte for eksempel bedriftens IT-systemer.

Planlegging av installasjonen

UPS kan i enkelte tilfeller kjøpes som vanlig hyllevare, men dette betyr ikke at din bedrift ikke bør bruke litt tid på å planlegge bruk, behov og evt installasjon. Det finnes en rekke vurderinger som bør veies før man kjøper en UPS, som for eksempel:

· Lasten (antall PC-er og/eller andre enheter/utstyr) du vil belaste en UPS med, må være konkret. En UPS leverer en gitt mengde energi. Hvis man overbelaster en UPS, vil den i enkelte tilfeller ikke kunne fungere i det hele tatt.

· Hvor lang backup/batteritid ønsker man ved et evt lengre strømbrudd? Avhengig av type bedrift, så har man for eksempel et behov for å lage en kriseplan i tilfelle strømbrudd, der alle i bedriften vet hva de skal gjøre. Mindre bedrifter vil for eksempel bruke en UPS for å gi de ansatte muligheten til å kontrollert logge av sine PCer og annet utstyr for å unngå maskinvareskade og tap av data.

· Trenger en bedrift for eksempel flere mindre UPS’es plassert rundt om på kontorene (de-sentralisert system)? Det å drifte standard PC-er og servere på et datarom samtidig, vil i mange tilfeller kreve ulike typer UPS’er i forskjellige størrelser. Det er imidlertid en god praksis å ha et minimum antall UPS’er dersom dette er mulig. Man må også bestemme seg for lokasjon til UPS. Plass, ventilasjon osv, er faktorer som bør tas opp til vurdering.

· Kapasiteten av UPS’en må også vurderes nøye. Denne oppgis som regel i volt ampere (VA) og watt (W). I mange tilfeller trenger man å finne spesifikasjonene for det utstyret man ønsker å belaste en gitt UPS med, for å sikre at UPS’en klarer å levere det bedriften ønsker av. En god regel vil være å se etter en UPS med rundt 25% ekstra kapasitet. Men prøv å ikke overstige mer enn 80% da dette kan innvirke på UPS’ens effektivitet (noe vi har skrevet om i tidligere innlegg).

· Ta også i betraktning hvilke type ekstrautstyr som kan skaffes i forbindelse med ønsket UPS. Trenger bedriftens systemer å sende data via Internett før de stenger ned? I så tilfelle, er det nødvendig å beskytte rutere og modemer også. Ønsker man eksterne manuelle bypassbrytere, nettverkskort for fjernstyring, oppkopling mot spesielle grensesnitt (fellers alarmanlegg), ekstra lange batteritider osv?

Det imidlertid viktige å huske på at et UPS-systemer i utgangspunktet er utviklet for å beskytte tilkoplet utstyr samt å gi brukeren tid til å lagre viktige filer og gjøre en kontrollert nedstenging eller tid til at en evt nødstrømskilde leverer stabil strøm. De er ikke utviklet for å erstatte strømmen i lange perioder. Der finnes andre systemer som er tiltenkt disse oppgavene.

Har du eller din bedrift et ønske om vite mer eller spørsmål om hvilke type UPS dere trenger, er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss i PowerSource. Det er nettopp derfor vi er til.