Når man først er i gang med å definere et behov for å sikre sine data, installasjoner eller annet virksomhetskritisk utstyr, så bør man også vurdere graden av sikkerhet man er avhengig av. Vi leser ofte at man i mange tilfeller trenger et N+1 parallelt redundant UPS system…,men hva er egentlig et N+1…..UPS system?

Redundant
Det mest benyttede begrepet innen IT, er nok «redundanse». Dette ordet (hva gjelder UPS), betyr at man har 2 stk strømkilder til en og samme last. Dersom den ene strømkilden kutter, vil den andre ta over.

For å få strømkildene til å ta over for hverandre, så må de naturlig nok enten «snakke sammen» eller være tilkoplet en såkalt STS (Static Transfere Switch) som gjør jobben for dem (UPS-systemene). En typisk applikasjon kan eksempelvis bestå av 2 stk UPS som forsyner en STS (static transfere switch), eller 2 stk forskjellige forsyninger som igjen forsyner hvert sitt parallelle UPS-system…som i sin tur igjen kan inneholde parallelle N+N-konfigurasjoner.

Forvirrende ikke sant?

Et redundant system kan også bestå av 2 stk helt like applikasjoner…helt fra forsyning til selve lasten. 2 stk uavhengige tilførsler, UPS-systemer og laster. Akkurat som 2 stk lastebiler med den samme lasten. Den ene tar på seg oppdraget med å levere lasten, men dersom denne skulle få motorhavari og brenne opp underveis, vil den andre gjøre jobben og levere akkurat de samme varene.

Et redundant system kan altså bety så mangt og være så komplekst man bare ønsker. Det er derfor viktig og også vite hva de andre begrepene betyr.

1+1 (vi kommer til N+1 for de av dere som så forskjellen)
Enkelt forklart, betyr «1», èn enhet (les heretter UPS) eller en modul (i et modulært UPS-system) som i seg selv dekker behovet, og «+1» er….nettopp…. 1 stk ekstra tilsvarende enhet/modul. En 10kVA UPS vil for eksempel være nok for å drifte en 8kVA last. For å sikre seg normal drift i tilfellet feil i denne enheten/modulen, så har man altså koplet opp 1 stk ekstra 10kVA UPS.

1+1 kan i mange tilfeller regnes som et enkelt redundant system der det ikke er koplet opp som et parallelt system (loadsharing) og hvor man benytter seg av en STS for å switche mellom enhetene ved behov. Altså 2 stk enheter som forsyner en og samme last.

Parallell
Ved å kople enheter/moduler i parallell, så vil man isolert sett øke den totale UPS-kapasiteten. Dette betyr at man for eksempel kan utvide gårsdagens system til å møte dagens behov. Legger man til 1 stk ekstra enhet/modul til 1 stk eksisterende eller ny enhet, så får man altså et 1+1 system. Kreves det flere enheter for å dekke det totale behovet, får man et N+1 system. Man kan også minimere faktoren «nedetid» ved å opprette et N+2, N+3 osv

Ønsker man en slik konfigurasjon, settes imidlertid krav til at disse enhetene/modulene kan koples opp i parallell (loadsharing), noe ikke alle UPS-systemer er tilrettelagt for å kunne. Planlegg derfor alltid en slik konfigurasjon med for eksempel oss som veileder i forkant, for å finne frem til den beste løsningen.

Man kan selvsagt også kople opp enheter som er utviklet for dette, kun for å øke kapasiteten, uten å opprette et redundant eller N+N-system. Kun for å møte dagens eller morgendagens behov. Dette kan være en interessant tilnærming der man ikke helt klarer å se behovet langt frem i tid og ønsker å ha muligheten til å bygge ut systemet etter behov og med det fordele kostnadene over tid.


Nå finnes imidlertid også modulære løsninger som gjør et N+N, redundant UPS-system mer plassbesparende, vedlikeholdsvennlig og ikke minst, forenkler skalerbarheten i forhold til tradisjonelle UPS-systemer. Les mer om modulære UPS i tidligere innlegg.

Det finnes også flere hensyn å ta når man planlegger slike systemer. For eksempel om hele UPS-systemet skal dele batteribank eller om hvert system i N+1 eller den parallelle konfigurasjonen skal benytte seg av egen batteribank. Fabrikat, type UPS, kostnad, plass og ikke minst effektivitet, er alle hensyn man må ta med i vurderingen.

Et innlegg vedr sistnevnte (effektivitet i et N+1 system), vil om kort bli publisert.

Man vil kanskje ikke sitte igjen med en total forståelse av hva et N+1 parallelt redundant system er etter å ha lest dette innlegget men vi håper at man får en forståelse av hvor viktig det er med en grundig vurdering av både behov og løsninger tilgjengelig før man fatter en endelig beslutning. Hvilke krav (dersom noen) som stilles til sikkerheten, vil også være avgjørende.

Skal det feks bygges et datarom, vil man kunne komme i en situasjon hvor man må jobbe etter nye begreper som Tier1, Tier2, Tier3 og Tier4. Alle standarder som i korte trekk definerer oppetid og som i så måte tar utgangspunkt i N+N, redundante konfigurasjoner.

Ta derfor kontakt dersom du har spørsmål i forbindelse med redundante systemer eller ønsker vår bistand i forbindelse med vurdering av system og/eller behov. PowerSource leverer løsninger som kan tilfredsstille de fleste behov.