Man kan etterhvert si farvel til alle improviserte panikkanfall man som oftest er vitne til når man står ovenfor et strømbrudd eller opplever spenningsvariasjoner som påvirker serveren eller kontrollsystemet på arbeidsplassen. Eller hvor mange te-lys som i panikk tennes når strømmen går i hjemmet.

Slike avbrudd i strømnettet vil om ikke lenge bli et “ikke-tema” ettersom både flere næringsbygg så vel som private brukere, mer aktivt ønsker å styre energiforbruket, samt investerer i avbruddsfri strømforsyning (UPS) for å beskytte datamaskiner, servere og hjemme-elektronikk. Dette er hva vi kan definere som UPS-industrien.

Dette ifølge en forskningrapport fra “Pike Research”. Rapporten tar i første omgang for seg “Energy Storage in commercial buildings”, men der finnes etterhvert mange likhetstrekk mellom en arbeidsplass og manges hjem.

Avbruddsfri strømforsyning (UPS) -industrien som vi her viser til, er altså alle brukere av nettspenning. Fra nettselskapet og ut til siste stikkontakt. Industri, bygninger og private hjem. Alle brukere av elektronisk utstyr, som man igjen ønsker å beskytte mot forstyrrelser som strømavbrudd, overspenninger eller spenningsfall.

Det menes at denne verdensomspennende UPS-industrien har et potensialet til å vokse fra en allerede svimlende $3.400 000 000 industri i 2011 til en $4.800 000 000 industri 2016, ifølge Pike Research. Hvilke tall som gjelder for Norge isolert, nevnes ikke i denne rapporten. Men, at trenden vil være den samme her hjemme er vi nok ganske trygge på.

Vi regner med at det er flere som ønsker å ta del i denne veksten og som ønsker å samarbeide med de som har kunnskap innen fagfeltet. Vi i PowerSource AS ønsker selvfølgelig alle nye samarbeidspartnere velkommen til en prat om fremtiden.