Bypass

Om man studerer oppbygningen av diverse «større» UPS applikasjoner, vil man fort finne ut at det benyttes forskjellige type eksterne bypassbrytere (omveismatere). Dette som regel i tillegg til de interne statiske og lokale manuelle bypassfunksjonen de fleste UPS allerede er utstyr med. Hvorfor og hvor ligger den store forskjellen?

1) I det store og det hele, så står valget mellom en MCB-løsning (Miniature Circuit Breaker eller «sikringer» på godt norsk), en ren bryter-løsning (lastbryter/Isolator) eller en kombinasjon av disse. Den åpenbare forskjellen ligger i at en MCB-løsning (som i tillegg til i å fungere som et bypassbryter når den er bygget korrekt), vil gi beskyttelse mot blant annet overlast og kortslutninger.

Et rent bryterpanel (lastbryter/Isolatorer) gir ikke den samme sikringen (ikke alltid man har behov for sikring i bypasspanel) og bør samtidig være mer korrekt dimensjonert opp imot oppstrøms tilførsel og ikke UPS alene.

La oss ta et eksempel:

Ved bruk av et rent bryterpanel der for eksempelvis oppstrøms tilførsel er en 3-fase 125A og hvor det skal installeres en 20KVA 3-fase UPS, bør alle kabler og ekstern bypassbryter tilpasses 125A. I tillegg til at en 125A bypassbryter i mange tilfeller er mer kostbar, vil mest sannsynlig også kabel dimensjonert for 125A rett og slett blir for kraftig for rekkeklemmene på en 20kVA UPS.

Dersom man det i samme eksemplet installerte en 63A eksternt MCB bypassbryter, som igjen er mer tilpasset UPS, vil tilførselskabel fortsatt være dimensjonert for 125A, MEN kabler fra bypass til UPS vil nå kunne dimensjoneres for 63A. Dette mer tilpasset UPS og applikasjonen i sin helhet.

Til sist: Dersom tilførsel er tilpasset lasten (uten å gå på kompromiss med selektiviteten), vil man kunne benytte seg av et rent bryterpanel.

I hovedsak er en lastbryter/isolator kun en bryter som ikke vil kunne automatisk utløse / kutte strømmen ved feil eller overbelastning. En MCB eller MCCB (Molded Case Circuit Breaker) derimot, vil utløse / kutte strømmen ved overbelastning eller feil. Dette for å sikre installasjonen.

Man kan også, noe vi ofte opplever som en foretrukket løsning, kombinere en MCB og Isolator-løsning. Dette kan være på grunn av at det i mange tilfeller oppleves som enklere å sette UPS i bypass ved hjelp av et bryterpanel. Det gir også brukeren en noe bedre oversikt over hvilke posisjon bypassbryteren er i.

At man er avhengig av en ekstern bypassbryter er det ingen tvil om. I mange tilfeller stilles dette som et krav, mens det i andre tilfeller anses som en ekstra sikkerhet iom at man kan isolere bort UPS ved behov. Mer om dette i vårt tidligere inlegg.

Hva med 3 eller 4-polet brudd

I enkelte installasjoner foretrekkes det å legge opp til et 4-polt brudd, også da i den eksterne bypassbryteren. Ved aå benytte seg av visse typer UPS, vil dette også være mulig. Ved bruk av trafoløse UPS, vil derimot frakopling av N-leder kunne medføre flytende N-leder på sekundærside av UPS. Dette har i visse installasjoner medført alvorlige skader, driftsproblemer og feilfunksjon på utstyr tilkoblet UPS. Ved bruk av både KEOR T, Trimod HPog Archimod HP, vil både vi og produsenten anbefale å montere en 3-polet ekstern Bypassbryter slik at N-leder ikke brytes. Dette da alle disse er trafoløse UPS. Mer om dette her.

Flytende nøytral

PowerSource vil alltid tilby eksterne bypassbrytere tilpasset både UPS og applikasjon. Både hva gjelder en MCB, bryter eller kombinasjonsløsning. Vi vil også komme med våre anbefalinger hva gjelder 3 eller 4-polet brudd i tillegg til å dimensjonere opp imot resten av systemet. I noen tilfeller vil en 3-fase 230V løsning være det best egnede, mens en 3-faset 400V vil i andre tilfeller passe applikasjonen bedre.

Vi anbefaler derfor at vi kontaktes under planlegging av en installasjon slik at vi sammen kan komme frem til de beste egnede løsningene. Ikke bare hva gjelder bypassbrytere, men også UPS og distribusjonsløsninger dersom applikasjonen krever dette.

Ståle Simonsen
PowerSource AS