UPS-batterienebatt

Siden overspenning og strømbrudd blir stadig mer vanlig hvert år. Er det viktig å ha et godt backup system på plass for å beskytte kritisk last og med det, virksomheten. En avbruddsfri strømforsyning eller UPS (som vi betegner det), gir den type beskyttelse som trengs for å hindre datamaskinen og andre systemer fra å bli skadet grunnet en overspenning/underspenning eller strømbrudd. Men den vil ikke være til noen nytte dersom UPS-batteriene er gamle og ikke klarer den belastning som de i utgangspunktet var dimensjonert opp imot.

Med et standard UPS-system, har man et par til 10 minutter med uavbrutt strøm. Og i løpet av denne tiden kan man slå av eller bytte til en annen strømkilde for å hindre skade på tilkoplede systemer eller tap av viktige data. Hvis batteriene er gamle eller er bitt svekket av andre årsaker, vil denne tiden reduseres. I noen tilfeller til at absolutt minimum slik at man ikke rekker å iverksette tiltak som skulle beskyttet tilkoplet last.

End Of Life

Som alle andre batterier, vil også UPS-batteriene aldres, og naturlig nok byttes ved egen ”End Of Life”. Litt avhengig av type batteri, men anslagsvis hvert 3’de år dersom batteriene har en designet levetid på 3-5 år. Noen batterier leveres som 8-10 års batterier og man må da vurdere å bytte fra de er 8 år gamle. Det er ingen grunn til å gå til den ekstra kostnaden og erstatte hele systemet hvert femte år dersom alt du trenger er nye batterier. Tiden mellom et evt bytte er også avhengig av ytre påvirkninger som miljø de står i (dette kan vi ta ved en senere anledning).

Man bør i tillegg måtte ta stilling til om man vil gjøre et batteribytte selv eller om man vil leie inn denne tjenesten. Alt avhengig av hvor store og kompliserte systemene er.

Leier man inn denne tjenesten, vil man kunne dra nytte av noen veldig viktige fordeler. De fleste som bytter denne type batterier, er også selger av batteriene. Du trenger i så måte kun å forholde deg til en aktør. I tillegg vil de som selger denne tjenesten og ta gamle batterier i retur (altså et returpunkt for brukte batterier). Dette er farlig avfall og bør håndteres korrekt.

Hvor gamle er batteriene i ditt UPS-systemet? Er utstyret ditt og viktige data beskyttet eller er det sårbart ovenfor overspenning og strømbrudd? Dersom du ikke er sikker, er det på tide å få det sjekket ut. Her hos PowerSource AS leverer og installerer vi et stort utvalg av UPS-batterier.