strømbrudd1

Hva du skal gjøre i tilfelle strømbrudd

Hvis strømmen går, bør en UPS (avbruddsfri strømforsyning) gi datamaskinen backup(strøm) i et sted mellom 5-30 minutter (avhengig av kapasitet på UPS, størrelse og alder på batteripakken) samtidig som den automatisk vil kunne utføre en kontrollert nedkjøring. Vi anbefaler derfor at alle datamaskiner (i alle fall på et kontor eller i en virksomhetskritisk applikasjon) er tilkoplet til en UPS. Å ikke ha en UPS eller å ignorere et evt varsel om dårlige batterier dersom du allerede har en UPS, er ingen ting annet enn.. en veldig dårlig ide .


strømbrudd2

Når strømmen går

Dersom du ikke er tilstede, vil UPS’ens batterier automatisk holde datamaskinen med strøm for en kort periode, og etter en stund vil den kunne starte en egen kontrollert nedkjøring av programvare og maskin. Den vil altså sende signaler til maskinenes programvare slik at programmene kontrollert avsluttes dersom den er tilkoplet.

Dersom du sitter og jobber på maskinen når strømmen går, gjør følgende:

1. Begynn å spare dokumenter umiddelbart (spesielt dersom du over tid har ignorert varsel om batteribytte). Husk ordtaket: «Better safe than sorry»

2. Vent i omkring ett minutt i tilfelle det bare er et kort strømbrudd.

3. Lukk alle programmer og logg av.

4. Etter en periode, avhengig av gjenstående batteritid (vil i mange tilfeller kunne leses av i UPS display eller komme opp som pop-ups dersom maskinen er tilkoplet UPS ved bruk av USB, RS-232 eller via en nettverkskabel) vil UPS sendes en melding om å automatisk slå av maskinen. Du kan nå selv velge å slå den av manuelt dersom du ønsker dette. Litt avhengig av operativsystem, men i mange tilfeller: trykk Ctrl-Alt-Del, velg Shutdown/Slå av, Shutdown/Slå av igjen og vent til maskinen slår seg av.

5. Når datamaskinen har slått seg helt av, skrur du av UPS’en slik at du slipper å høre på UPS’ens akustiske alarm i tillegg til at du ikke lader ut batteriene helt.

6. Som en ekstra sikkerhet, kan du gjerne slå av alle skrivere, skannere osv slik at disse ikke startes automatisk når strømmen kommer tilbake. Alltid bedre å kontrollert starte alt periferi når mulig.

Når strømmen kommer tilbake

1. Ikke skru på maskin og periferi riktig med en gang. Vent litt (helst 10-15 minutter) Avhengig av årsaken til strømbruddet, men ofte kommer slike brudd i flere omganger. Enda viktigere, i tilfelle langvarig strømbrudd, kan det i enkelte tilfeller skje at nettverkskomponenter og ulike type servere jobber i off-line modus og på grunn av dette trenger noe lenger tid til å oppdatere seg selv før de er tilbake til normal status. Hold ut! Det er ikke alltid viktigst å være den første til å få datamaskinen opp å kjøre igjen – du vil kunne gi deg selv problemer i ettertid.

2. Etter 10-15 minutter kan du skru på UPS (for som du husker, er denne slått av) og vent 10-15 sekunder til denne leverer som normalt.

3. Slå på datamaskinen.

4. Slå på skjermer, skrivere, skannere, osv. Dersom du glemte å slå av for eksempel en nettverksskriver tidligere, slå den av, vent 15 sekunder og slå den på igjen (dette vil sikre at den fungerer riktig opp imot nettverket).


strømbrudd3

Dersom datamaskinen logges ned for tidlig eller kutter umiddelbart..

Hvis du ikke har en UPS, ta deg sammen og bestill en umiddelbart. Hvis du har en UPS og denne starter en kontrollert nedkjøring av datamaskinen litt for tidlig:

1. Noen Offline og Line Interactive UPS har egne utganger for «batteri-backup» og andre uttak for «overspenninger». Det er kun datamaskinen og skjerm som da skal kobles til «batteri backup»-uttakene. Skrivere, skannere, høyttalere, osv skal kobles til «overspenningsvern»-uttakene. Dette vil gi deg en lenger batteritid ved et strømbrudd. Så,…. se til å kople dette opp riktig.

2. Det kan være at batteriet (batteriene) i din UPS er gamle og bør skiftes ut. Du kan, med de fleste UPS, kontrollere forventet batteritid fra enten frontpanel elelr ved bruk av medfølgende programvare. Litt sent å gjøre dette først når strømmen går vel og merke. Dersom forventet batteritid anslås til mindre enn 5 minutter, bør du definitivt bytte ut batteriet med en eneste gang. Dette være seg om du hadde flere minutter når UPS’en var ny. Ikke overse advarsler om lav batterispenning, eller dårlig batteri. Et batteri koster som regel ikke mange kronene –send oss evt bare en beskrivelse av type UPS så vil vi kunne hjelpe deg i å definere type og antall batterier.

3. Kanskje du har en defekt UPS – kontakt oss slik kan vi se på problemet.

4. En enkel måte å teste hvor lang batteritid du har til rådighet: Slå av datamaskinen og start den opp igjen. Under oppstart trykker du på F2 (eller F10 eller kanskje DEL, litt avhengig av din maskin) for å stoppe oppstartsprosessen (altså, ikke la den starte opp i for eksempel Windows). Trekk så ut UPS støpsel ut fra veggen og se hvor lenge maskinen kjører på batteri før den og UPS slår seg av.


strømbrudd4

En god UPS er definitivt verdt pengene

Vi anbefaler at alle maskiner (spesielt i et kontormiljø) er tilkoplet en avbruddsfri strømforsyning (UPS). I tilfelle strømbrudd, vil det holde datamaskinen oppe i 5-30 minutter (avhengig av UPS kapasitet og alder på batteriet). Dette vil gi deg tid til å lagre arbeidet ditt, logge av og gjøre en kontrollert nedstengning av datamaskinen.

Hvis du ikke har en UPS, vil maskinen slå seg ukontrollert av. I tillegg til at harddisken står i fare for å bli ødelagt som et resultat av et plutselig strømbrudd. Har du derimot en UPS og får beskjed enten i form av akustisk varsel eller pop up. Ta kontakt slik at vi kan veilede deg gjennom et evt batteribytte. Et standard UPS-batteri, bør byttes hvert 3-5 år, og koster som nevnt ikke all verden. Ta kontakt for type og pris.

En UPS er en god forsikring:

En UPS vil gi deg ro i tilfellet et strømbrudd. Kort eller langt. Du er i stand til å avslutte det du evt jobber med, og du vil umiddelbart innse at det har betalt seg å være før var!.

PowerSource AS
Normann Nilsen