Analysen

En analyse i følge (en av mange tilsvarende) kommunale Risiko og sårbarhetsanalyser, er kraftforsyning en av samfunnets viktigste infrastrukturer. En rekke samfunnsfunksjoner og andre infrastrukturer er avhengig av elektrisk kraft eks. bank- og betalingstjenester, elektronisk kommunikasjon (fast- og mobilnett, internett), helse- og omsorgtrygdetjenester, vann og avløp, nød- og redningstjenester, industrien, sykehus.

En slik analyse kan og bør også kanskje vurderes utbedret på bedriftsnivå. Som feks i allerede nevnte leverandører av samfunnsfunksjoner og andre infrastrukturer.

Svikt i strømforsyningen vil inntreffe. Det kan ikke garanteres mot avbrudd i strømforsyningen selv om norsk kraftforsyning er robust og har høy leveringspålitelighet. Årsakene til strømbrudd kan være mange. Alt fra lokal overbelastning og/eller kortslutning til regionale kraftproblemer. Naturen vil også i mange tilfeller gi oss flere utfordringer fremover, spesielt ekstremvær. Omfanget blir større og mer katastrofalt ved denne type hendelser.
Det har i de senere år vært flere situasjoner med bortfall av elektrisk kraft pga ekstremvær for eks Gudrun 2005, Sørlandet 2006, Steigen 2007, Dagmar 2011. Ekstremvær kan forekomme flere steder i Norges langstrakte land. Erfaringene fra større hendelser er et viktig grunnlag for planlegging av håndteringen av strømutfall.

Før du trenger det

Nå er det selvfølgelig langt fra nødvendig for mann i gata eller enhver bedrift å nedfelle en slik analyse for å være bedre rustet, men det kan være lurt å være føre var enn etter snar.


Er man ansvarlig for større prosesser, IT-systemer, infrastruktur, helse, i det hele tatt virksomhetskritiske applikasjoner, kan det være lurt å ha brukt litt tid på å analysere potensielle strømavbrudd og med det også ha en rutine for nødvendige tilltak. Med andre ord lese gjennom og lære litt fra en av de mange kommunale risiko og sårbarhetsanalyser. Mange av disse er meget godt gjennomarbeidet.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være:

• Sørge for nødvendig reservekraft til viktig forbruk – (nødstrøm ytes ikke av kraftleverandør)

• Etablere avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Når det gjelder sistnevnte, kan vi i PowerSource være behjelpelige. Med vår årelange kompetanse innen feltet elektro og avbruddsfri kraft, vil vi sammen med deg/dere kunne finne de beste løsningene til de fleste type applikasjoner.