digipos

Strømbrudd

Et kort strømbrudd som stenger ned POS(Point Of Sale)-systemet midt i en transaksjon, mens kundene venter i kø, er nok enhver butikk’s mareritt. Avbruddsfri strømforsyning i butikkdatamiljø er en nødvendighet. Ikke bare fordi en slik hendelse tvinger betalende kunder til å vente lenger enn nødvendig. Men også fordi man som et resultat av dette mister kunder i butikken som i utgangspunktet skulle handle. Hvem av dagens ansatte tar i dag opp penn og papir og begynner å notere seg salget manuelt…eller verre. Hvem har i dag såpass med kontanter på seg at de kan legge ut for hele beløpet. Mister man strømmen, mister man og tilgang til bankterminal!

Avbruddsfri strømforsyning i butikkdatamiljø

Dagens butikkdatasystemer henter ofte informasjon på mange nivåer (pris, inventar, kampanjer etc). Spenningsvariasjoner – som blant annet “spikes”, overspenninger, underspenninger (disse tre er veldig vanlig i både kjøpesentre og større dagligvarebutikker grunnet kjøling, frysere, varme osv) i tillegg til strømbrudd, er alle elementer som forstyrrer denne verdifulle henting en og sendingen av datatrafikk.
Nå tenker jeg at mange plutselig forstå hvorfor salgsrapportene ikke stemmer fra tid til annen 🙂 selv korte strømbrudd, altså de man ikke kan se med det blotte øyet, er ofte en årsak til at man mister deler av datatrafikken, noe som ofte er årsaken til “uforklarlige” feil i datasystemet.

Opp til 70% av alle uforklarlige feil i et datasystem. Skyldes i en eller annen form dårlig eller feil på (her under strømbrudd) nettspenning.

Dagens systemer

Hvorav de fleste er PC-baserte – er svært følsomme for spenningsvariasjoner i seg selv. I tillegg er de koplet opp imot flere enheter. Som skannere, vekter, kvitteringsskrivere, kortterminaler osv, som også kan ta skade.

En UPS (avbruddsfri strømforsyning eller Uninterruptible Power Supply om man heller vil). Er derfor ikke bare viktig, men et “must” i et butikkdatamiljø på grunn av beskyttelsen den gir til maskinvare og annet utstyr i tillegg til verdifull data. Dette i tillegg til til å gi viktig batteri-backup nok til å fullføre en transaksjon eller sluttføre et salg ved et evt strømbrudd.

Hvilken type UPS som passer applikasjonen, kan vi i PowerSource AS hjelpe til med å definere. Det være seg enkeltstående mindre butikker, større dagligvarekjeder eller stormarked med mange kassapunkter, restauranter, kiosker osv, osv