Batterikalkulator

Estimert batteritid

Et stadig tilbakevendende spørsmål, er hvor stor UPS eller hvor stor batteribank man trenger ved en oppgitt last. Vi har omtalt begge temaer ved tidligere anledninger men ser også behovet for å prøve å forenkle dette noe, spesielt vedr batteritid i segmentet 1-3kVA (mindre pluggbare UPS)

Selv om mange nå har tilegnet seg nok kunnskap til å beregne batteribanker i større applikasjoner, kan det være noe mer frustrerende hva gjelder mindre UPS. Dette spesielt da disse kommer med tilpassede batterikabinett med et fast antall batterier med en allerede bestemt kapasitet.

 

Vi har her tatt utgangspunkt i vår PS og PS RT 1-3kVA serie som har følgende spesifikasjoner:

PS 1 og PS 1 RT har 3 stk 12V/7Ah interne batterier (36V/7Ah kapasitet)

PS 2 og PS 2 RT har 6 stk 12V/7Ah interne batterier (72V/7Ah kapasitet)

PS 3 og PS 3 RT har 6 stk 12V/9Ah interne batterier (72V/9Ah kapasitet)

EB til PS 1 og PS 1 RT har 6 stk 12V/7Ah batterier (36V/14Ah kapasitet)

EB til PS 2 og PS 2 RT har 12 stk 12V/7Ah batterier (72V/14Ah kapasitet)

EB til PS 3 og PS 3 RT har 12 stk 12V/9Ah batterier (72V/18Ah kapasitet)

En «x» betyr at UPS’en sine interne batterier er nok. 1EB betyr at man trenger 1 stk tilhørende Ekstra Batterikabinett. 2EB betyr at man trenger 2 stk ekstra batterikabinett osv.

Vi håper allikevel at vi blir kontaktet dersom man trenger hjelp til å finne riktig UPS (evt også ekstra batterikabinett) til aktuell applikasjon. Det er verdt å merke seg at de fleste UPS’er i dette segmentet i utgangspunktet er satt opp til å klare full belastning i 5-8 min uten ekstra batteripakker.