Annerledes

 

Fokus, fokus, fokus…. Men fokus på hva? Fokus på å bli størst, best, ha mest, eller flest? Nei.. man må ha fokus på det man gjør. I alle fall om man ønsker å bli lagt merke til. For ikke å snakke om en liten bevisstgjøring på hvilket marked man beveger seg inn på.

Det handler ikke bare om «enda en» distributør eller leverandør av avbruddsfri strømforsyning. Det handler om en litt annerledes aktør, en som har fokus på hele prosessen fra A-Å.

Man bør nemlig i utgangspunktet ha et ønske om å være annerledes, skille seg ut, tilby noe evt konkurrentene ikke tilbyr eller være unik på et eller flere områder. Men hvordan?

Innse hva man tilbyr markedet.

Distribusjon og avbruddsfri strømforsyning. Produkter og løsninger som ofte trenger både forholds og forhåndskalkyler. Å betrakte eller å selge dette som ren hyllevare uten videre veiledning og oppfølgning er en skandale (.. satt litt på spissen). Dette er produkter og løsninger som anskaffes for å beskytte og ikke minst redusere risikoen for å tape data, kostnader, og i noen tilfeller liv! Det gjelder derfor å ta dette alvorlig.

Bedre kanaler?

Tradisjonelt sett kan man gå til anskaffelse av alt fra rimelige til mer kostbare produkter gjennom flere kanaler. Som oftest fra 3’de eller 4’de part. Dessverre forsvinner ofte mye av kunnskapen om produkt og teknologi på veien. Selvfølgelig ikke alltid, og mange produsenter er flinke til å kurse sine kanaler. Rett skal være rett. En slik kanalisering er dette til tross, en velfungerende oppskrift for å nå bredt ut på markedet. Slik er det i de fleste bransjer, her i Norge vel og merke.

Bedre pris?

Hva er «rimelig» og hva er «kostbart»! Nesten ingen av produktene tilgjengelige (til tross for samme teknologien og kapasitet) er identiske og kan derfor ikke direkte sammenliknes. Prisen på et produkt bør heller ikke kun gjenspeile det som ligger i esken ved mottak, men også servicen som følger i forkant, underveis og ikke minst i etterkant. Om alt annet enn innholdet i esken må betales for, så koster nok produktet mye mer enn prislappen tilsier. Om man ikke helt er klar over hva man sammenlikner med….. hvordan vet man da at prisen er rett?

Bedre verktøy?

Som forbruker trenger man ofte hjelp i forkant av et kjøp slik at man er sikker på at investeringen er korrekt i henhold til hva enheten skal brukes til? Dette er nyttig innen flere bransjer. Å tilby hjelp er nok derfor det viktigste verktøyet. Ja.. det finnes flere nettbaserte hjelpemidler, men disse beregner i beste fall kun deler av applikasjonen.

Det er viktig å være tilgjengelig for spørsmål i tillegg til å være en sparringspartner. Å tillate noen å gå til anskaffelse av en løsning som ikke er tilpasset applikasjonen, bør ikke forekomme. Dette kan gi uheldige konsekvenser i alle retninger, så hvordan unngå dette?

Gjør det enkelt, ønsk alle velkommen og være menneskelig!

I PowerSource AS har vi en filosofi om å gjøre fokusere på vårt kjerneområde, minske avstanden fra produksjon til forbruker og med det, være et frisk pust i denne bransjen. Samtidig ufarliggjøre løsningene og gjøre «riktig» produkt lettere tilgjengelig (altså forenkle valgene).

PowerSource består av et team engasjerte medarbeidere man kontakter i forkant, under eller etter en planleggingsfase, kjøp eller installasjon. Man skal, uansett type kunde, stor eller liten, bedrift eller privat, føle at man er i kontakt med rett person til enhver tid. Som oftest også den samme kontaktperson i alle faser.

Å gjøre det enkelt for alle, i alle faser, er altså løsningen!

Om det så skulle vise seg at vi allikevel ikke er så forskjellige fra alle andre, så la oss i alle fall tro at vi er det. Det har fungert så bra frem til nå.