feil i nettspenningen - få kunnskap fra PowerSource skolen

 

Beskytt mot feil i nettspenningen

70 til 80 % av alle uforklarlige feil på IT systemet skyldes feil i nettspenningen. Beskytt dine installasjoner med Online UPS fra PowerSource AS.

70 til 80 % av alle uforklarlige feil på IT systemet skyldes feil i nettspenningen. Beskytt dine installasjoner med Online UPS fra PowerSource AS.Abruddsfri strømforsyning fra www.PowerSource.no

 

Spar energi og miljø med våre innovative UPS løsninger

 

PowerSource AS har kunnskapen til å finne riktig løsning til dine behov. Så du ikke får feil i nettspenningen.

Se vårt utvalg av UPS og spør oss om hva som er best for deg og dine IT system.

 

 

Noen gode grunner til å vurdere avbruddsfri strømforsyning som ikke gir feil i nettspenningen

– Strømbrudd er årsaken til at hele 28 % av datasystemene krasjer/havarerer

– Over en tredjedel av bedrifter trenger mer enn en dag å komme seg fra
virkningene av et strømbrudd. For 10 % av selskapene tar det mer enn en uke!

– Strømbrudd koster. Mens for ca 33 % av mellomstore eller større selskaper,
koster et havari mellom 150 000,- og 3 millioner, vil det for opp til 20% kunne
“koste” mellom 3 millioner og 15 millioner kroner, og for opp til hele 15% kan det
enten koste eller gi et samlet tap på over 15 millioner .

– Av de 450 bedriftene i en større undersøkelse, hadde de samlet i gjennomsnitt ni (9 stk)datamaskiner med en eller annen form for svikt årlig. (Kilde : Finn FVP /
Fortune 1000-bedrifter )

– Etter et strømbrudd, kan det ta opptil 48 timer før alle nettverkssystemer
oppdateres. Dette koster i form av potensielle tapte inntekter.

– Det kan ta dager, uker og noen ganger måneder for å hente inn evt tapte data .
Noen ganger kan data kan være tapt for alltid, slik som i DAK eller grafikk
applikasjoner der originalt arbeid ikke kan gjenopprettes.

 

Løsningen er…

Den absolutt beste beskyttelse er Online UPS ( avbruddsfri strømforsyning) slik at sensitivt utstyr som datamaskiner , produksjonsutstyr og for eksempel avansert måleutstyr blir tilført en ren, stabilisert og uavbrutt sinusformet spenning .

Ta kontakt med oss i PowerSource AS dersom du ønsker at vi skal hjelpe dere å planlegge, kalkulere eller vurdere risiko i et eksisterende anlegg.