www.PowerSource.no

 

 

 

Kjære kunder og samarbeidspartnere.

Magnor Norway AS har fra og med 25.07.2018 skiftet navn i fra Magnor Norway AS til PowerSource AS.

PowerSource, ditt valg for UPS - Avbruddsfri strømforsyning

Dette har ingen juridisk og eller avtale betydning i forhold til vårt forhold, det er den samme juridiske organisasjon med org Nr 914 819 334 som gjelder og vi er lokalisert på de samme steder.

Vi mener at det nye navnet vil reflektere bedre hvilke produkter og tjenester selskapet tilbyr.

Tidligere benyttede E postadresser vil fortsatt fungere en tid fremover, de nye Email adressene vil inneholde personlige navn …@powersource.no disse blir fortløpende tatt i bruk.

Som f.eks. normann@powersource.no osv

 

Med Hilsen

Normann er sjefen på PowerSource

Normann Nilsen

Daglig leder