• Batteri Lithium Power Supply Powersource
    Lithiumbatteri Strømsystemer
    Velegnet til bruk i: Ambulanser, brannbiler, TV-produksjons biler, politibiler, inspeksjonsbiler, busser, bokbusser, servicebiler, håndverksbiler, bobiler, osv.
 

Automotive Strømsystemer

LPS Lithiumbatteri–teknologi betyr effektive og kompakte strømløsninger til kjøretøy innenfor de fleste sektorer, deriblant Service, dagligvare/kjøle, utrykning, industri osv. Kompakt design og lav vekt gjør lithium-baserte strømløsninger ideelle til kjøretøy med fokus på vekt, plass, forbruk og miljø.

Powersource kan nå i samarbeide med Clayton Power levere komplette plug’n’play strømsystemer og løsninger som både er enkle å installere og bruke. LPS’en er et meget kompakt alt-i-et produkt –det har aldri været enklere å få tilgang til 230V og DC uansett hvor man er.

Pålitelig og hurtig opplading

Lithium-batterier er perfekte til bruk i kjøretøy, som ambulanser, servicebiler, etc., med uforutsigbare dager og et krevende ustabilt energibehov. Lithiumbatteri–løsninger er vibrasjons-resistente og en svært pålitelige strømkilder, både som primær strømforsyning og som backup / UPS (Uninterruptiple Power Supply). Hurtig gjenoppladning av et 12V-100Ah lithium batteri på kun en time på tomgang eller ved kjøring, sikrer en konstant tilgjengelighet av energi. Sammenlignet er typisk ladetid for et blybatteri på 8-12 timer.

Mer energi med lithiumbatterier


Lithium ion batterier tilbyr mer kraft og gir mer energi til et høyt forbruk enn tradisjonelle bly-syre-batterier. Hele 80% av lagret energi kan uten problemer, benyttes, mot kun 30-50% i et tradisjonelt bly batteri. De kan i tillegg lades i korte etapper uten at dette går utover batterienes lange levetid.. Opp til hele 3000 sykluser, mot blybatterienes 200-350.

Minimalt vedlikehold


Ved å investere i et lithiumbatteri-basert system, er der ingen grunn til å tenke på vedlikehold og utskifting av batterier på mange år. Man reduserer også service på enkelte deler i motoren ved å kraftig redusere antall timer på tomgangskjøring.

Lave omkostninger uten tomgangskjørinig

 
Et bly-syre-system gir et årlig drivstoff-forbruk på omkring 7.500,- med tomgangskjøring. Et lithium-system derimot, gir et typisk forbruk på kun 1.450,- (ved bruk av en noe høyere trekk fra dynamo ved kjøring), basert på 2 timer bruk om dagen, 200 dager i året. Dette betyr at lithium-systemet har en Return On Investment på to år og tre måneder. Ved sammenlikning av lithium og bly-syre-system, oppnår man en estimert kostnadsbesparelse på hele 36.800,- i løpet av systemets levetid på 8 år. 

Drastisk reduksjon av drivstoff-forbruk og samlet CO2–utslipp


Denne besparelsen svarer til en drastisk reduksjon av drivstoff-forbruk og samlet reduksjon på hele 9,5 ton CO2-utslipp - basert på to timers drift, 200 dager i året. Det samlede mengde CO2-utslipp vil kunne reduseres med hele 70%.

Fjern behovet for tomgangskjøring


Med vår LPS lithium-baserte mobile strømløsning, er det mulig å fullstendig fjerne behovet for tomgangskjøring. Dette gir ikke bare en stor besparelse i forbindelse med drivstoffutgifter og et kraftig utslipp av Co2, men også et forurensningsfritt arbeidsmiljø for dine medarbeidere. Enheten kan også lades via strømnettet dersom det skulle være behov for dette. 

Miljøsoner – og forbedret arbejdsmiljø

 
I flere europeiske byer skal miljøregulering overholdes når man opererer innenfor miljøsonene. Der skal  mengden av CO2-partikler og støy reguleres i forhold til hva som pr i dag slippes ut. Dette blir et ikke-eksisterende problem ved bruk av våre LPS, lithium-systemer. I tillegg reduseres tid i forbindelse med start/stopp av motor mens man jobber, ingen støy og enda viktigere, ingen utslipp av helseskadende partikler, noe som gir et sunnere arbeidsmiljø.