Hva er egentlig UPS?

Vi gjør oppmerksom på (eller advarer mot) “tørt” men nyttig lesestoff 🙂

Vi merker oss daglig en usikkerhet blant mange, spesielt når det kommer til bruk og ikke minst prissetting av de forskjellige UPS-modellene. Mange som vurderer innkjøp av en UPS gjør alt for ofte en vurdering av kroner pr VA/W uten helt å vite hva de sammenlikner med. Dette blant andre spørsmål vi ofte får, gjør at vi her kort vil gå gjennom hva en UPS er og hvilke typiske teknologier som er brukt. Men først: Hva er egentlig UPS?

UPS er en forkortelse for Uninterruptible Power Supply, eller “avbruddsfri strømforsyning” som vi kaller det her i Norge. Som oftest bestående av en vekselretter, likeretter og noen batterier. En UPS blir som oftest vurdert ut i fra batteriene og kapasiteten, men den er så mye mer.

Hvorfor er vi alle avhengige av en UPS?

Ustabil nettspenning vil påvirke driften av blant annet datamaskiner, lys, styringssystemer, ja nesten alt av utstyr vi til daglig er avhengige av og som trenger strøm. En UPS vil ikke bare fungere som en avbruddsfri strømforsyning (batteribackup) ved feks strømbrudd. Men også beskytte mot ustabil nettspenning. En UPS vil i mange tilfeller også gi brukeren muligheten til å feks lagre viktige data ved strømbrudd. Ved å bruke egen programvare utviklet for nettopp dette.

Det er gjort undersøkelser som sier at ca 70% av alle uforkarlige feil i et IT-system. Skyldes variasjoner og feil i nettspenningen. Disse kunne i mange tilfeller vært unngått ved bruk av en UPS.

Så, hvilke type UPS-teknologier finnes?

Det finnes tre typiske typer UPS er: Off-line (VFD), Line Interactive (VI) og On-line (VFI)

 

Hvordan fungerer en Off-line UPS?

En Off-line UPS vil kople inn batteriene ved bruk av et rele ved feks et strømbrudd, noe som kan ta mellom 4-10ms. Denne type UPS er både spenning og frekvensavhengig og går derfor under betegnelsen VFD (Voltage and Frequency depended). Alt som kommer inn, leveres ut på utgangen (også støy og varisjoner).

En Off-line UPS tilbyr begrenset filtrering og anses kun som en ren batteribackup for laster mellom 350-3000VA.

Offline

En Off-line UPS leverer i de fleste tilfeller stabilisert sinus i batteridrift, noe som ikke er å anbefale til kritisk elektronisk utstyr som feks datamaskiner og andre kritiske laster. En Off-line UPS er et prisgunstig alternativ til mindre kritiske laster. Det er imidlertid viktig å merke seg at ved å kople til mer last enn UPS’en er dimensjonert for, vil resultere i at den (UPS’en) slår seg av.

 

Hvordan fungerer en Line-Interactive UPS?

En Line-interactive vil i likhet med en Off-line UPS, kople inn batteriene ved bruk av et rele ved feks et strømbrudd. Typisk omkoplingstid er derfor 4-10ms avhengig av type fabrikat. En Line-interactive UPS vil derimot tilby en noe bedre støydemping enn en Off-line UPS. Og har i tillegg en spenningsregulering som vil stabilisere utgangsspenningen ved variasjoner i spenningsnettet. Derfor får denne type teknologi betegnelsen VI (Voltage Independed).

Lik Off-line, finnes Line-interactive UPS´er i størrelser 350-3000VA. Noen fabrikater kan levere opp til 5kVA. Avanserte Line-interactive UPS kan tilby ren sinus på utgangen i batteridrift. En Line-interactive UPS er også et rimelig alternativ til On-line UPS, men da med en del begrensninger. Vår anbefaling er at man heller ikke velger en Line-interactive UPS til virksomhetskritisk last uten å først vurdere en On-line UPS.
LineinteractiveI likhet med en Off-line UPS, er det også her viktig å IKKE kople til mer last enn det UPS er dimensjonert opp imot. Har man en last som trekker mer ved oppstart (feks en server eller motor), må man huske på å overdimensjonere UPS. Noe som gjør at man i enkelte tilfeller bør vurdere en Online UPS i stedet. Hva er egentlig Online UPS?

 

Hvordan fungerer en On-line UPS?

En On-line UPS vil hele tiden “ligge inne”, noe som betyr at det ikke vil være noen omkoplingstid mellom normal og batteridrift. En On-line UPS gir en TOTAL beskyttelse av tilkoplet utstyr da den er både spennings og frekvensuavhengig. Spenningen blir altså først likerettet før den så på nytt blir vekselrettet. Betegnelsen for en Online UPS er derfor VFI (Voltage and Frequency Independent).

En annen stor fordel med en On-line UPS er at der er bygget inn en bypass. Denne forhindrer at UPS´en ikke slår seg av ved feks overlast. Noe som ikke er tilfellet med Off-line og Line-interactive UPS´er. Man kan derfor dimensjonere en On-line UPS mer korrekt opp imot lasten til tross for feks potensielle startstrømmer.
OnlineKommer i utgaver fra 700VA og opp helt opp til 800kVA. De fleste 3-fase UPS´er av type On-line av naturlige årsaker. Skal man først gjøre store investeringer i sikkerheten av kritiske laster. Vil man ta en unødig stor risiko å ikke ta hensyn til alle variasjoner i nettspenningen.

At man får disse som modulære utgaver, at man kan skalere opp batteritid grunnet bedre ladekapasitet osv, er kun få av mange fordeler ved en On-line UPS.

 

Hvordan velge riktig UPS?

1. Forstå spesifikasjoner for alle UPS.
2. Vurdere kravene til sikkerheten.
3. Forstå dagens effektbehov og vurdere evt vekst i fremtiden.
5. Vurder kravene du har til min. batteritid
6. Kontakte oss i PowerSource AS i forkant av et evt kjøp dersom man er usikker.

Men, trenger man virkelig en UPS selv om man sjeldent opplever strømbrudd?

Da er vi tilbake til hva er egentlig UPS. Lengre strømbrudd er heldigvis sjeldent. Langt vanligere og noe som ofte ikke er merkbart for det blotte øyet. Er alle de andre strømproblemer som høy spenning, lav spenning, og “spikes”. Korte strømbrudd med en varighet på kun ms, er faktisk i de fleste tilfeller ofte årsaken til uforklarlige feil i data og prosess-systemer. Formålene med UPS er i disse tilfellene å gi brukeren en generell beskyttelse som spenningsregulering, overspenningsvern, samt filtrerer andre kritiske variasjoner i nettspenningen. Noe kun en On-line UPS kan garantere.

 

Hvordan bestemmes UPS´en størrelse/kapasitet?

Vanligvis er effekten til en UPS oppgitt VA. Antall VA er det maksimale antall volt * ampere UPS´en kan levere. VA er ikke helt det samme som den effekten Watt vi ofte leser av utstyret. Datamaskiner er feks ikke-resistive. En typisk PF (effektfaktor: Watts / VA) for datamaskiner kan være så lav som 0,6, noe som betyr at hvis du har en last på 100 watt, trenger du en UPS som kan levere 167VA. Dette kun som et eksempel.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om hvordan man skal dimensjonere en UPS.

Så. Det er forståelig at vi får mange spørsmål og at det kanskje ikke alltid er så lett å vite hva man skal velge, ei heller hvor avhengig man egentlig er av en UPS (også med riktig teknologi). Det er nettopp derfor vi er her, for å hjelpe samt veilede. Hva er egentlig UPS? Det vet du nå, eller så spør du oss bare 🙂