Modulære UPS har vært på markedet i mange år, men det er først den senere tid at kunder innen alle bransjer for alvor har fått øynene opp for denne teknologien. Mye skyldes nok at prisdifferansen mellom en singel og modulær UPS med samme effekt har minsket betraktelig. Og ved at alle modulene har egenskapene til en komplett singel UPS, reduseres risikoen for «a single point of failure». Men teknologien har flere fordeler:

Sikkerhet og tilgjengelighet.

Når flere moduler jobber sammen reduseres risikoen for nedetid betraktelig. Tidligere økte man sikkerheten ved å bruke redundante UPS, men dette er kostbart og lite effektivt. Hvis man f.eks. hadde en last på max 100kVA, benyttet man 2x100kVA UPS. Moduler i UPS kan ha ulik effekt, men for eksempelets skyld, kan vi bruke 25kVA. Da vil man oppnå n+1 effekt med 5x25kVA moduler.

 

Skalerbarhet og fleksibilitet.

Tidligere dimensjonerte man UPS’er etter hvor mye last man kunne få bruk for i framtiden. Single UPS er derfor i de aller fleste tilfeller langt overdimensjonert i forhold til det reelle lastbehovet. Det er dyrt og ineffektivt. Med et modulært system kan man vokse med behovet, man behøver ikke kjøpe en UPS med effekt større enn dagens behov.

 

Mindre gulvplass

Skalerbarhet medfører at UPS sin totaleffekt er nærmere det reelle behovet, dermed reduseres også behovet for gulvplass. For eksempel vil ett rack ta mindre plass enn to kabinetter. I et moderne datasenter er tapt gulvplass som regel dårlig økonomi.

 

Økt effektivitet

UPS’er er har høyest effektivitet jo mer de nærmer seg maksimal effekt. En stor single UPS på halv last vil ha en dårlig virkningsgrad. Ved bruk av modulære UPS kan effektbruk i hver modul tilpasses til det reelle behovet. Dette vil øke total virkningsgrad, og samtidig ha en effekt på varmetap og driftsøkonomi.

 

Kortere MTTR

I stedet for å feilsøke på PCB- eller komponent nivå, vil en eventuell reparasjon begrense seg til kun å bytte ut en modul. MTTR (Mean Time To Repair) vil dermed reduseres betraktelig. Moderne modulære UPS er av typen «Hot Swop», dvs at moduler kan byttes under drift.

 

Bedre kortslutningsytelse

Kabinettene som benyttes for modulære UPS har integrert statisk switch som skal takle max effekt for kabinettet. Som eksempel kan vi ta et 120kVA kabinett, hvor det er plass til 4x30kVA moduler. Hvis man kun benytter en 30kVA modul, vil man fortsatt ha en kortslutningsytelse i bypass tilsvarende 120kVA.