battery-capacity

Kalkulere batterikapasitet

Ah (ampere-time eller ampere-hour på engelsk) er en måte å beskrive batteriets kapasitet – hvor lang tid det vil ta før batteriet tømmes for energi. Eller mer korrekt: Ah for et gitt batteri er den høyeste strømstyrken som kan hentes ut helt til batteriet er helt utladet, flatt, tomt, dødt, over en bestemt tidsperiode. Så da må du kalkulere batterikapasitet.

Hvordan bestemmes en Amp-Hour (Ah)?

Batteriprodusenter må selvfølgelig teste sine batterier for å gi dem en Amp-Hour ”rating”. En typisk tidsperiode for en test, er 20 timer, men det kan variere – batteriene kan testes over ulike tidsperioder, for eksempel 24 timer og 75 timer. Til og med 100 timer. Men som du vil lese mer om, ett 100 Ah batteri testet over en 100 timers periode (dvs. 1A i 100 timer) vil ikke ha samme kapasitet som en 100 Ah batteri testet over en 20 timers periode (dvs. 5A i 20 timer). Det viser seg at hvis du trekker 1 ampere (A) kontinuerlig fra et 20 timers testbatteri, vil det vare i 110-120% lengre enn et 100 timers testbatteri. Forvirrende?? vi skal (prøve å) forklare.

La oss gi et eksempel på å kalkulere batterikapasitet

Anta at du har et 100Ah batteri, testet over en 20 timers periode. 100 ampere- timer fordelt på 20 timer = 5 ampere (A). Det betyr at batteriprodusenten hevder at batteriet kan klare en 5A belastning i 20 timer før batteriet er helt dødt.

”Det er flott det”, men la oss se litt mer realistisk på det. For det første ønsker du ikke ønsker å tappe et batteri helt flatt, noe som vil redusere levetiden på batteriet. En god tommelfingerregel (selvfølgelig avhengig av batteritype) er at du ikke bør tappe batteriet mer enn til det er 40 % av den opprinnelige kapasiteten igjen. Med andre så bør du kun bruke 60% av batteriets kapasitet… optimalt sett. Denne verdien skal oppgis av produsenten i dokumentasjonen.

Tilbake til vårt eksempel med 100Ah, og 5A belastning: Vi sa du hadde 20 timer tilgjengelig når du trekker 5A , men realistisk sett har du kun 60 % av den tiden, 20 timer x 60 % = 12 timer tilgjengelig.

Hva vi har påstått frem til nå kan dokumenteres fordi vi har brukt samme strømstyrke over samme tidsperiode som batteriet opprinnelig er blitt ble testet (20 timers rate). Så hva om vi tar et 100Ah batteri, og ønsker å trekke 10A lenge nok og innenfor det sikre utladingsnivået (60% ) ?

Gjør regnestykket: 100Ah / 10A x 60 % = 6 timer, ikke sant?

Feil! hehe.

Desto mer ampere man trekker, desto lavere batterikapasitet

Det er riktig, de effektive amp- timer tilgjengelig dropper med mer strøm man trekker. Plutselig er ikke et 100Ah batteri hva betegnelse tilsier. Så… på’n igjen:

Et 100Ah, 20 timers testet batteri, hvor vi trekker 5A, gir oss 100% av batteriets kapasitet i henhold til benevningen (det er hvordan batteriet ble testet i første omgang, så vi bør kunne stole på vi får 100%!). Men ved å øke strømstyrken til 10A, vil vi redusere kapasiteten på batteriet betraktelig.

Det gir oss 100 Ah x 90% = 90 Ah / 10A strømtrekk = 9 timer x 60% (det sikre utladningsnivået) = 5,4 timer. Altså ikke 6 timer.

Men i all verden… hvor fikk vi disse 90% fra?

Tror ikke vi skal gå inn i en dybdeforklaring i denne artikkelen – bortsett fra å si at det er en definisjon som heter ”Peukert’s Law”, og det er der den omtrentlige 90% kommer fra. Ler mer om Peukert’s Law

Så, ble du bare mer forvirret?

Les gjennom et par ganger til.

Veldig interessert?? Les deg i tillegg opp om Peuker’s Law.

Kalkulere batterikapasitet i en UPS-applikasjon tar vi i et senere innlegg. Har du derimot spørsmål om hvilke batterier vi fører eller ønsker hjelp til å kalkulere batteritider, så er det bare å kikke inn på våre  batterier eller ta kontakt