Kjøp og salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer direkte fra oss til forbrukere og forhandlere. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til sistnevnte, må tas over telefon, etter ordreregisrering.  Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. e-post eller telefon. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og  angrerettsloven.
 
Priser
Alle priser, hvis oppgitt,  oppgis inklusive 25% moms.
Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres, vil våre priser endres tilsvarende.
 
Alle som ønsker å bli en forhandler og med dette får forhandlerpriser, må søke kreditt hos oss.
Ta kontakt for nærmere beskrivelse av hvordan forhandlerstatus og kreditt søkes.
 
Bestilling
Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all informasjon. I tillegg mottar du en e-mail med informasjon etterhvert som ordren behandles hos oss.
 

Angrerett
Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette til via e-mail innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist) og vedlegger med dokumentert forklaring til grunnen du leverer tilbake varen. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 3 måneder dersom returforklarings-dokument ikke følger varen.

Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk, at den returneres i originalemballasjen og at den kan selges som ny. Et returskjema (som vi sender deg etter at du har tatt kontakt vedr retur), må ligge vedlagt varen når den returneres. Uten dette skjema, vil vi kunne sendes varen tilbake på avsenders regning.

Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnadene. Når en retur evt er godkjent, sender vi deg en ny tilsbarende vare. Oppgi ditt bank- eller postgirokontonummer på returskjemaet dersom det er avtale om tilbakebetaling, for raskere behandling.

Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt. Gjelder det en brukt vare, kontakt oss via kontaktskjemaet. Ved en eventuell tvist kan du som forbruker, henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. Les også avsnittet om dine returrettigheter.

Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.
 
Minimumsalder
For å kunne bestille varer pr telefon eller epost, må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.
 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår markedsføring eller på annen måte.