pdumarked1

 

Rack PDU markedet fortsetter å øke raskere enn resten av infrastrukturen i datasenteret, – men hvor lenge?

Lenge, om vi skal tro på resultater fra IMS Research.

Pågående analyser av det globale rack-distribusjonsmarkedet (rack PDU) viser at 2011 var et rekordår for bransjen. De hadde prognoser på at installasjonene ville øke med 15% og det ser ut som om det endte opp på den konservative siden av markedet. Nå verdt 800 millioner dollar. Mens det meste av markedet innen datasenterinfrastruktur (UPS, kjøling, stativer, osv.) var i en forsiktig oppgang i 2011. Fortsatte PDU segmentet å øke sin andel av den totale andelen. Spørsmålet er, hvor lenge vil dette fortsette?

Selvfølgelig bør det være grunner til forsiktighet optimisme. De globale økonomiske utsiktene er fortsatt noe usikre. Og i et av de siste anslagene, gjort av Det internasjonale pengefondet, estimerte de et Europa som kom inn resesjon i begynnelsen av 2012. Omsetning av UPS (et marked over 10 ganger størrelsen av PDU) avtok litt i Q4. Men hadde en vekst på 5% fra samme kvartal i 2011.

Til sammenlikning har PDU markedet vokst fire ganger så fort den samme perioden.

pdumarked2

 

Etter store nedskjæringer i IT-kostnadene i 2009, viste de siste par årene en reinvestering i datasentre, og etterspørsel i bransjen er nesten tilbake til pre-resesjonsnære nivåer i de fleste markeder. Likevel holder mange aktører pengene sine tett inntil brystet og de store prosjektene kan fortsatt føles vanskelig å få gjennomført.

Dette til tross, tror IMS Research at PDU markedet vil fortsette å øke raskere enn beslektede markeder de nærmeste årene.Dette er meget gost nytt for oss i PowerSource AS og ikke minst våre partnere.

IMS Research anslår at bare 20% av rack-PDU levert i 2011 var intelligent. Enda færre hadde nødvendig grensesnitt (for eksempel web/SNMP) for å rapportere informasjon via nettverket eller programvare. Tatt dette i betraktning, er det store rom for vekst. Intelligens (eller muligheten til å overvåke strømforsyningen) har vært en velsignelse for bransjen, tilleggsfunksjoner som naturlig nok også øker prisene. Intelligente PDU har vært spesielt attraktivt i hosting (co location) applikasjoner hvor man da gis muligheten å måle «kundens» strømforbruk og med dette fakturere kostnader tilsvarende.

I tillegg til selve overvåkningen, blir en rack PDU’er stadig oftere «ryggraden» i et serverrack. De blir mer og mer som en sentral del av hardwareparken grunnet sine mange tilleggsfunksjoner, som blant annet diverse sensorer som kan tilkoples. Miljø og sikkerhetsopsjoner vil bli mer viktig med tanke på dagens energitetthet. Dagens server/datarack inneholder i dag like mye datakraft som et helt datasenter gjorde for kun 5 år tilbake.

Det sies ingen ting om eventuelle trusler til PDU-markedet. Bortsett fra økonomiske usikkerheter og oversjøisk konkurranse, undres det på om servere i seg selv kan være i stand til å overvåke på samme nivå som dagens og morgendagens PDU’er. Men,… vil dette redusere eller eliminere betydningen av dagens rack-PDU? Nylig innhentet markedsinfo tyder ikke på dette!

Vi i PowerSource AS gleder oss derfor over å kunne vise til et meget bredt produktspekter av «smarte» PDU’er. Spesielt med tanke de krav som morgendagen forventer av denne type produkter.