desember

Strømbrudd i Desember

Mange som vurderer innkjøp av UPS, bestemmer løsning ut i fra pris alene. Spørsmålet blir da om man er klar over hva man egentlig trenger!

Vi har på nytt opplevd at store deler av nord, øst og vestlandet mister strømmen. Et raskt søk på Google «strømbrudd i Desember» gir oss svaret,

Historien gjentar seg år etter år. Desember er en måned der vi ser en markant økning av antall strømbrudd. I de aller fleste tilfeller på grund av været. Det sies at vi de senere år har vært vitner til økende tendes av ekstremvær. At vi i tillegg gjør oss mer avhengig av stabil strøm. Da i forbindelse med drift av kritiske systemer innen husholdning, IT og ikke minst helse, bør være en tankevekker.

Sårbarhetsutvalget (NOU 2000:24) konkluderte bl a med : ”Dagens samfunn er mer sårbart enn før. En svikt i noen få avgjørende samfunnsfunksjoner kan føre til at store deler av samfunnet får omfattende problemer. Svikt i telekommunikasjon og kraftforsyning kan virke spesielt lammende på samfunnet”.

Hva koster avbrudd?

I et samarbeid mellom SINTEF Energiforskning, Samfunns- og næringslivsforskning, NVE, sluttbrukere og energibedrifter er det gjennomført et større forskningsprosjekt for å kartlegge kostnadene knyttet til strømavbrudd. Det viser at strømbrudd og spenningsforstyrrelser årlig koster norske sluttbrukere i størrelsesorden 1,7 milliarder. Da er ikke nettselskapenes kostnader knyttet til feilsøking, feilretting og gjenoppretting av forsyningen tatt med. Undersøkelsen viser også at avhengighet og verdi av pålitelig elforsyning har økt markant gjennom de siste 30 år. Kostnadsestimatet er knyttet til de ”mange små” avbruddene vi opplever, store hendelser er ikke tatt med.

Hva så med de store hendelser, de vi så langt har trodd det går lenge mellom hver gang vi opplever? Legger vi kostnadsundersøkelsen til grunn og antar at Oslo og deler av Østlandet får et strømbrudd på 4-5 timer, vil dette beløpe seg til et sted mellom 1/2 og 1 milliard. Da har vi ikke regnet med de ulemper og trusler mot liv og helse som skjer når folk sitter fast i heiser, undergrunnsbaner og tunneler, eller at trafikken står på grunn av mørklagte trafikklys. Desember måned med tilhørende ekstremvær, gir mange grund til å tenke sikkerhet.

Nå kan man hos enkelte nettleverandører få en såkalt kompensasjon ved avbrudd i strømforsyningen som varer utover 24 timer, men denne er symbolsk opp imot de verdier man faktisk kan risikere å tape i samme periode.

Strømbrudd i Desember

Dette til tross, er mange norske bedrifter (og private for den saks skyld) veldig forsiktige med å investere i systemer som sikrer mot både korte og lengre avbrudd. Vi i PowerSource tipper at en pris på 6.000,- for en mindre Online UPS virker avskrekkende da man ikke helt tar inn over seg viktigheten av denne investeringen i tillegg til de eventuelle tapene/kostnadene et strømavbrudd kan føre til.

Mange av de som forstår behovet og som vurderer å gå til anskaffelse av en UPS eller annen for form avbruddsfri strømforsyning, kjenner dessverre ikke godt nok til produktene og teknologien, og ender alt for ofte opp med et produkt eller løsning som de mener er «greit nok». Men hva ligger i betydningen «greit nok»?

Vi går villig til anskaffelse av iPhone til 6.000,-, nettbrett til samme pris, dyre datamaskiner, store LED-TV’er. For ikke å snakke om eiendom og bilparken til mange Nordmenn der «greit nok» ikke er «godt nok». Så hvorfor er «greit nok», «godt nok» når vi skal beskytte oss mot fremtidig potensielle økonomiske tap?

Vi tror kunnskap er årsaken.

Ta derfor kontakt med oss enter pr telefon eller epost slik at vi kan hjelpe til i prosessen med å tilpasse løsning til system. Innkjøpsprisen på en avbruddsfri strømforsyning står gjerne i sterk sammenheng med hva du får av beskyttelse, slik prisen gjenspeiler hva du får ved kjøp av feks både mobiltelefoner og biler.

Skal man først investere i en beskyttelse mot strømavbrudd, så ta gjerne en kalkyle av mulige tap i forkant av kjøpet, så vil man fort finne ut at kostnaden faktisk ikke er så himla gal allikevel.