• 1-fase og 3-fase UPS til virksomhetskritiske applikasjoner
 • Backup og forsyning til kritiske installasjoner
 • NorthStar ACE batterier fra PowerSource AS
  NorthStar ACE
  Fremtidens energi lagring nå
 • LED belysning for det grønne skifte
  LED teknologi
  LED belysningen for det grønne skifte

Trygt og Smart

  

Laptop4

SOM KUNNSKAPSBEDRIFT, KAN VI :

 • Ut i fra forespørsel og i samarbeide med våre samarbeidspartene, finne frem til de best egnede produkter og løsninger for å optimalisere oppetid og driftsikkerhet.

 • Ta av oss kalkulering, utforme tilbud, prosjektering, test og idriftsettelse av alle våre anlegg. Dette i tillegg til at vi kan foreta både vedlikehold og service på alt utstyr vi fører.

 • Utforme all form for dokumentasjon som er en viktig del av prosjekter. Både manualer, sertifikater i tillegg til rapporter og tekniske data på alle våre systemer.

 • Vi utfører både generell opplæring og kursing samt opplæring på stedet av allerede innstallerte prosjekter. Alt for å sikre tilkoplede virksomhetskritiske laster og utstyr.

HVORFOR VELGE POWERSOURCE?

Det finns et hav av produkter på markedet. Kvaliteter finnes i alt fra ikke godkjente ihh til hva lover og regler tilsier, til dokumenterte kvalitetsprodukter. Våre produkter hører til sist nevnte. 
Som for eks vår test av lysrør, se tester her. Med vår kompetanse som er på over 50 år i bransjen, er vi i stand til å velge kvalitetsprodukter i fra kvalitetsbevisste  leverandører.

Dette gjenspeiler seg også i få reklamasjoner fra våre kunder og partnere. De tre siste år har reklamasjonene vært under 1 %, noe som er meget bra i følge statistikk.

Vi prosjekterer og beregner kompliserte elektroinstallasjoner. Og tar befaringer sammen med våre partnere for å finne de mest optimale løsninger for deres kunder, hvor fokus er kost nytte. Vi hjelper deg hele veien frem.

Vårt partnerprogram har en rekke fordeler, som for eksempel kurs innen valg av riktige UPS og lyskilder i forhold til bruksområde og behov.


PowerSource skolen
Du kan finne informasjon om kurs opplæring her , som er gratis for våre partnere.

 1. UPS Systemer fra 400VA 800kVA

  Alt fra Line Interactive til Online UPS med eller uten transformatorer.

 2. Riktige priser

  PowerSource har de siste årene bevist å være konkurranse dyktige med våre sammenlignbare konkurrenter.  

 3. Kundeservice og valg av riktig løsning

  Som en dediktert leverandør av avbruddsfrie løsninger, vier vi mye av tid til å veilede, hjelpe og finne frem til løsninger for alle våre kjøpende kunder. Vi er et team som ønsker at alle tar kontakt for en prat slik at vi sammen kan komme frem til løsninger.

 4. LED teknologi

  Som de fleste kjenner til, er det nå restriksjoner på å produsere lyskilder med kvikksølv.

  Dette er en del av den verdensomspennende grønne skifte.

  Som et miljøbevisst selskap søker PowerSource til enhver tid å nå markedet med de produkter som er i tråd med vår strategi samt vår grønne profil.

  Med våre LED lyskilder som dekker alt i fra utebelysning til kontorbelysning, sparer forbrukeren opp til 70 % energi, noe som er bra for miljø og er kostnadsdrivende i positiv retning  til forbrukeren.

  Se mer om våre produkter under kategorien LED.

Nyheter