Møt oss i PowerSource AS

PowerSource AS har to menn, Normann Nilsen og Harald Voldstad, som fronter oss med over 50 års kompetanse:

 

Normann Nilsen, Daglig lederPowerSource AS Normann Nilsen

+47 966 23 001     normann@powersource.no

Normann har vært i bransjen innen sikker strømforsyning siden 1993.

I hans fartstid har han hatt forskjellige roller både som leder og direkte kundekontakt. Med utfordrende oppgaver på både store og små prosjekter.

Likeså har han også tilegnet seg et stort nettverk av seriøse leverandører innen bransjen, som kommer oss og våre kunder til gode.

For ham og oss er ingen prosjekter for store eller for små, med hans kompetanse finner vi løsninger for alle behov innen i bransjen.

 

Harald Voldstad, Manager Power Distribution & ProjectPowerSource AS Harald Voldstad

+47 979 51 165     harald@powersource.no

Harald er en av de mest drevne prosjekt ledere i Norge hva angår komplekse UPS leveranser innen vår bransje.

Med hans fartstid siden 1997 kan man trygt stole på at de tekniske beregninger av komplekse løsninger holder de krav og forventninger som ligger fastsatt.

Ikke bare beregninger, men også tilrettelegging av fysiske installasjoner og leveranser med all logistikk har han en unik erfaring.

 

 

Og på kontoret i Askim har vi: 

 

Dag Kristian Jansen i PowerSource ASDag Kristian Jansen, Ansvarlig Logistikk og Innkjøp

+47 995 57 967     dag@powersource.no

Har ansvar for logistikk og innkjøp.

Den allsidige, med bakgrunn i fra Bank / Finans og skoleverket.

Dag har lang fartstid innenfor det å jobbe systematisk med rutiner for å optimalisere leverandørens tilgjengelighet og overholde avtalte forpliktelser.

Dette er helt avgjørende for oss for å være en av de beste i klassen for leveranser i tide og som avtalt.

Derfor tar han hånd om lager innkjøp og logistikk biten i PowerSource AS.

 

 

Lada Nilsen, Controller

+47 906 32 124     lada@powersource.no

Har bakgrunn ifra både Bank og finans samt revisjon, hvor hun har flere års erfaring.

Dette gjenspeiler seg også hos oss hvor vi kan vise til prikkfri regnskapsførsel, og et veldig ryddig forhold til våre leverandører og kunder.

 

 

Anette med PowerSource ASAnette Kvistgård, Markedskoordinator

+47 938 03 851     anette@powersource.no

Den digitale markedsføringen stiller krav til oss, at vi til enhver tid opptrer i den offentlige vindu i forhold til lover og regler. Men ikke bare det, det skal også speile vår sjel i form av layout og innspill til markedet.

Med Anettes utdannelse innen grafisk bransje er vi i stand til å være med i markedets digitale verden, og de forventninger vi har som en seriøs aktør.