Vi hjelper til i planlegging og innkjøp av et større system. I tillegg till montering, test og idriftsettelse av nye systemer, utfører vi selvfølgelig både vedlikehold og service på alle solgte systemer.

Avbruddsfri strømforsyning

En UPS (Avbruddsfri strømforsyning) er å finne innen neste alle sektorer som for eksempel finans, industri, hotell og restaurantbransjen. Man finner også naturlig nok UPS-systemer i applikasjoner der kontinuerlig strøm er et krav, som for eksempel på et sykehus. I tillegg til at det settes høye krav til utstyret, er det i de fleste tilfeller vel så viktig med gode vedlikeholds og serviceavtaler. Dette for å sikre denne kontinuerlige driften. Et strømbrudd, vil for mange virksomheter ville bety tap av ressurser. Og kan potensielt være dødelig. Derfor er det svært viktig å forhindre at kritiske situasjoner oppstår.

En «avbruddsfri strømforsyning «(UPS) vil sørge for at alle operasjoner kan fortsette upåvirket i tilfelle strømbrudd. Imidlertid avhenger det av et pålitelig og velfungerende UPS-system. En av de mest vanlige årsakene til ”nedetid” på et allerede installert system er på grunn av utilstrekkelig. Og i mange tilfeller manglende vedlikehold av en UPS og dets batterier.

Batterier

Som et eksempel, er varme en utfordring i forbindelse med et batteris levetid. Et batteri som opererer i et miljø som holder ±20°C forventes å leve anslagsvis 10 år (eller hele sin designede levetid). Ved å montere det samme batteriet inn i et miljø som holder ±30°C, kan denne levetiden reduseres med hele 7 år.

Vedlikeholdsplan

Ved å inngå en vedlikeholdsplan slik at systemets potensielle problemer kan identifiseres på et tidlig tidspunkt er svært viktig. Dette medvirker til å sikre en kontinuerlig drift. Det er vel så viktig å være nøye i planleggingen av en slik installasjon slik at man i forkant kan gjøre alt for å optimalisere levetid og drift

Vår servicepartner Sitecom AS  har utdannede serviceteknikere innen 1-fase og større 3-fase systemer. Som vil bistå kunde med oppstart og kontroll av ny installerte systemer samt foreta service i hele Norge.

Sitecom er representert over hele Norge med egne avdelinger.

Avbruddsfri strømforsyning UPS fra PowerSource AS

Ta derfor kontakt med oss slik at vi kan tilby en tilpasset vedlikeholdsplan, utføre en service eller om dere ønsker at vi bistår i en utredningsplan for drift. For akutte serviceoppdrag, henvises det til egne serviceavtaler.