Standard Avtale: 

Avtalen er en vedlikeholdsavtale som inkluderer en årlig vedlikeholds kontroll der systemet blir rengjort, visuelt kontrollert og batteriene kapasitetstestet.

Alle parametere vil bli kontrollert og justert i henhold til spesifikasjonene. Kostnader relatert til feil eller utskifting av deler vil bli fakturert med arbeidstimer. Reiseutgifter og diett faktureres etter Statens satser.

Deler er ikke inkludert i avtalen.

Kontrakten kan endres til en annen avtale underveis.

 

Komplett avtale:

Avtalen er en “alt i ett” avtale som inneholder ett årlig besøk i likhet med Standardavtalen.
Denne avtalen inngår også alle vedlikehold, reservedeler og arbeidstid.
Responstid på 3 timer regnes fra mottatt forespørsel til servicemann har startet sin reise til stedet.

NB! Batterier inkluderes ikke i avtalen!

Reiseutgifter og diett vil bli fakturert som et tillegg og i henhold til statens satser.

 

  • Preventivt vedlikehold
  • Batterikontroll
  • HW og SW oppgradering
  • Arb.tid ved evt deleskift
  • Reservedeler
  • Servicetelefon
  • Responstid
  • Rabatt batteri