PDU i et datarom

Alle rack i et datarom er avhengig av PDU’er for å kunne levere strøm til komponentene som er montert inn. Antall utganger er basert på antall servere og switcher og lignende utstyr i hvert rack. Dette varierer fra 2 til 36..og kanskje også flere, men vi antar at det vanligste er en PDU med ca 24 utganger. Noen ønsker mekaniske enheter som bare fordeler strømmen mens andre forventer at de i tillegg skal brukes til overvåking og som kontrollpunkter helt ned på utgangsnivå.

Intelligente PDU er

Med økende strømpriser, er de fleste IKT-ansvarlige blitt mer på utkikk etter intelligente PDU’er. Som kan gi en bedre innsikt i hvordan energien blir fordelt og brukt. Desto mer intelligent en PDUer, desto mer detaljert kan en IKT-ansvarlig analysere sine samlede kostnader. Og med det, etablere unike optimaliseringstiltak. Alle operatører er på utkikk etter måter å ”trimme” kostnadene. Strøm er en stor del de totale kostnadene i et datasenter. Muligens opp til hele 40% i enkelte tilfeller. Muligheten til å ”trimme” energikostnader er flere. Men det setter krav til at man setter seg inn i dagens bruk og trender og vurderer mulighetene som finnes tilgjengelig opp mot hverandre. Strømprisene vil neppe gå ned, så å vite hva som finnes tilgjengelig. Og ikke minst ta disse hjelpemidlene i bruk, kan gi enorme besparelser.

Mange prisklasser

En PDU finnes i mange varianter og med det også i mange prisklasser. En PDU har frem til nylig kun blitt ansett for å være en tilnærmet ubetydelig enhet, noe som betyr at kulturen for å aktivt benytte seg av avanserte enheter ikke har eksistert lenge. Det er enorme muligheter med intelligente PDU’er, og disse er naturlig nok mer kostbare enn sine mindre avanserte familiemedlemmer. Men, jo mer intelligent og med det en noe høyere kost, betyr også en langt mer detaljert informasjon om energibruken i datasenteret.

PowerSource AS tilbyr blant annet intelligente PDU’er som kombinerer kvalitet og intelligens med relativt lave priser. Dersom man ser på de totale kostnadene for et rack og med alle komponenter innmontert. Fulle rack kan ha en total kostnad som faktisk overstiger NOK 500 000,- og forskjellen mellom en lite intelligent og en meget intelligent PDU av ypperste kvalitet vil være mindre enn NOK 7000,-! Så, hvorfor risikere strømproblemer og begrenset tilgang til oversikt for å spare 1% eller mindre i innkjøpsfasen?

PDU i all planleggning

Inkluder derfor en avansert PDU i alle fremtidige planlegninger. Se etter kvalitet og ikke minst funksjonaliteter som kan være til hjelp. For å kunne kontrollere alle nødvendige og ønskelige elementer i et rack/datarom. Ta kontakt og spør oss slik at vi kan være med i prosessen allerede ved planlegging av et datasenter. Det er et vell av kunnskap tilgjengelig om energiforbruk. Og ikke minst å ha oversikt over dette forbruket. Alt som kreves er det riktige verktøyet…. Og når man nå først er avhengig av en PDU, så hvorfor ikke få så mye som mulig ut av den.

PDU-markedet utvikler seg raskere enn noensinne og mulighetene blir stadig flere. Vi i PowerSource AS har PDU i likhet med UPS som et av våre kjerneområder. Og fører det meste innenfor dette segmentet. Alt fra enkle distribusjonslister til avanserte enheter for overvåking og kontrollering. 1U (19”) og 0U, 230V og 400V, 1 fase og 3-fase.