PowerSource AGM batterier

  • AGM batterier - Anker serie fra PowerSource AS AGM batterier
  • Sealed lead acid battery fra PowerSource AS
  • AGM batterier fra www.PowerSource.no
  • AGM batterier - Anker serie fra PowerSource AS AGM batterier
  • AGM batterier fra PowerSource

AGM batterier i vår egen Anker serie er utviklet med basis i vår kompetanse vedr produksjonsteknikk og markedstrender.

Category:

Våre egne AGM batterier

Vår Anker serie, AGM batterier, er utviklet med basis i vår kompetanse vedr produksjonsteknikk og markedstrender. Vi har testet flere produsenter hvor resultatene ikke innfridde våre krav og forventninger. Til slutt fant vi en av ti som skilte seg klart ut med hensyn til alle våre krav.

I samarbeide med vår produsent med hele 50 år som batteriprodusent, er vi stolte av å vise frem vår nye Anker serie, hvor rent bly er fokus.

Dersom man tar prøver av vannet som kommer inn til fabrikken og utslipp. Er vannet som går ut renere enn det som kommer inn, det forteller mye om renheten på anlegget i det store og hele. Her blir det tatt hensyn til både miljø og de ansattes sikkerhet i produksjonen.

AGM batterier

En utfordring er å få mest mulig lagret energi på minst mulig flate. Noe som betyr sparte kostnader i form av m2 på leide arealer.

Batterienes kapasitet er avhengige av renheten i blyet og mengden bly.

Vår Anker serie tåler vekt testen med glans. Sammenlignet med andre rimeligere batterityper som finnes i handelen. Målt i lagrings kapasitet mot vekt.

Frontmonterte batterier blir mer og mer brukt i tradisjonelle installasjoner, og ikke lenger forbeholdt kun Telecom markedet.

Husk å benytte en momentnøkkel ved montering, for å sikre en optimal installasjon.

Anker Serien

Vår serie spenner seg i fra 1,3 Ah opp til 180 Ah.

Med standard pol sett eller som frontmonterte batterier. 7 Ah, 9 Ah, og 12Ah leveres med T1 og T2.

Vi leverer som single blokker eller i kartong. 

Vår Anker serie benyttes i større og mindre UPS installasjoner, samt Telecom markedet og som frititsbatterier. Der hvor energi kilden kan være basert både på sol og vind kraft, er våre AGM batterier en del av den totale løsningen.

 

Spør oss om et batterikurs og vi kommer gjerne på besøk. PowerSource skolen er der for å gi deg kunnskap av vår erfaring. Våre kurs er en gratis tjeneste som vi avholder i plenium og/eller direkte hos våre partnere.

Vi har også batterier fra NorthStar.