PK-500

PK-500 er en UPS velegnet for dørautomatikk

PK-500

Powersource leverer UPS til en rekke spesielle formål, et av områdene som er veldig aktuelt er UPS til dørautomatikk.
I forskrift TEK17 står det i veiledning til §11.17 at selvlukkende dører med dørautomatikk må ha UPS fram til dør. UPS må fungere i minst 30 minutter i byggverk i brannklasse 1 og i minst 60 minutter i byggverk i brannklasse 2 og 3. UPS’ene under egner seg spesielt godt til dette formålet.

PK-500 er en Line Interactive UPS som benytter lithiumbatteri. Dette gir vesentlig reduksjon av vekt og volum, i tillegg til at batteriene tåler større variasjon av omgivelsestemperatur uten at levetid forringes. UPS kan monteres på vegg, og er velegnet til dørautomatikk.

• Kan veggmonteres, festes til underlag
• Informativt LCD-display
• Lithiumbatteri
• Ren sinusspenning i batteridrift
• Kaldstart for å skru på UPS på batteri
• Automatisk batteritest
• Velegnet for dørautomatikk, dekker 2 dører