250A-DC-Isolator+-Transition-

Sikring ved bruk av batterikabinett/stativ

Mange spør seg hva som er standard når man kombinerer UPS og et eksternt batterikabinett/stativ.

Som regel kommer de fleste UPS opp til 40kVA med interne batterier. Dersom kravet til batteritid utover det en intern batteripakke kan levere, må man altså flytte batteriene ut. Det samme gjelder for de fleste UPS over 40kVA.

Man kan montere opp batterisikringer/bryter på stativ (i kabinett) eller i et eget skap/kabinett, men hva sier regelverket? Kun bryter (lastbryter/isolator), kun sikringer eller en kombinasjon av disse?

Måten vi anbefaler det er gjort, anses som «beste praksis» og vi har ikke tatt utgangspunkt i hertil ukjente (for oss) forskrifter rundt emnet.

1)

Det bør foreligge en termisk beskyttelse som en sikring for kablene mellom batterikabinett/stativ og UPS. Denne dimensjoneres som normalt, ut i fra det totale strømtrekket (samt andre ytre faktorer som kan spille inn). Hva som anbefales i tillegg til dette, avhenger i mange tilfeller av type UPS og ikke minst plassering.

2)

Batterikabinett/stativ bør også ha en form for isolasjon (sikringer anses i mange tilfeller ikke som isolasjon). Dette for å kunne isolere bort batteriene ved behov. Hvis UPS og batterikabinett/stativ er i samme rom, og dersom UPS har en DC isolator (bryter) innebygget, trenger man kun sikringer i forbindelse med batterikabinett/stativ. Her gjelder også det motsatte. Har UPS egne batterisikringer i forbindelse med terminaltilkoplingene, skal det i utgangspunktet være nok med en bryter.

3)

Har UPS verken innebygd DC isolator (bryter) eller sikringer, anbefaler vi en kombinasjon av sikringer og bryter mellom kabinett/stativ og UPS.

4)

Hvis batterikabinett/stativ og UPS ikke befinner seg i samme rom, bør man plassere en DC bryter/isolator i tilknytning til UPS og en DC bryter/isolator i tilknytning til batterikabinett/stativ. Har man i tillegg behov for å sikre kabel, anbefales denne i tilknytning til batteristativ/kabinett.

For enheter som KEOR HP, KEOR T, Trimod HE og Archimod HE (dette er utgåtte modeller, se vårt utvalg av UPSer her). Ville vi som et eksempel anbefale en bryter i hver rom. Dette da KEOR T og HP samt Trimod og Archimod, alle har innebygget egne raske batterisikringer men ingen DC bryter.

5)

Vi anbefaler også at man sikrer hver batteristreng dersom man benytter seg av flere strenger i parallell. Ved å gjøre dette, kan man gå ned på dimensjon (kan halveres ut i fra opprinnelig utregnet dimensjon). Det samme gjelder for mellomforbindelser. Velger man derimot å kople disse til en og samme sikring, anbefales det at kabler tilknyttet hver streng dimensjoneres fullt ut.

transition box

Prisforskjeller!

Kostnadsmessig er der ingen stor forskjell på et bryterkabinett (ikke sikret) eller et sikringskabinett (ikke DC bryter) satt opp imot et batterikabinett med en kombinasjon av disse opp til 63A. For større systemer, vil prisen kunne differensiere mer.

Ønsker du mer informasjon eller trenger hjelp til dimensjonering, planlegging eller konfigurering av batteri eller UPS, ta kontakt med oss i PowerSource AS.