Standard og Ekstra vedlikeholdskontrakter:

Kontraktene er vedlikeholdskontrakter som inkluderer en årlig vedlikeholdskontroll der systemet blir rengjort, visuelt kontrollert og batteriene kapasitetstestet.  Alle systemets parameter vil bli kontrollert og justert i henhold til spesifikasjonene. Kostnader relatert til feil eller utskifting av deler vil bli fakturert med arbeidstimer, reiseutgifter og diett. I Ekstra-kontrakten er arbeidstimer innenfor ordinær arbeidstid inkludert. Disse kontraktene kan tegnes for 1, 2 og/eller 3 år av gangen. De kan også oppgraderes til å inneholde en responstid på 3 timer.

Komplett vedlikeholdskontrakter:

Kontrakten er en “alt i ett” kontrakt som inneholder ett årlig besøk i likhet med Standard og Ekstra- kontraktene. Men i denne kontrakten er alle reservedeler og arbeidstid på stedet inkludert. NB! Batterier er ikke inkludert. Reiseutgifter og diett vil bli fakturert som et tillegg og i henhold til statens satser. Denne kontrakten kan tegnes for 1, 2 og/eller 3 år av gangen. Responstid regnes fra mottatt forespørsel til servicemann har startet sin reise.

  • Preventivt vedlikehold
  • Batterikontroll
  • HW og SW oppgradering
  • Arb.tid ved evt deleskift
  • Reservedeler
  • Servicetelefon
  • Responstid
  • Rabatt batteri