PowerSource AS er nå medlem av RENAS

 

 

 

Velkommen som medlem i RENAS !

Takk for avtalen og velkommen som medlemsbedrift i RENAS AS. Vi har informert myndighetene ved EE-registeret om innmeldingen. Dere oppfyller nå kravene som stilles til importør/produsent av elektriske og elektroniske (EE-) produkter i avfallsforskriftens kapittel 1.

 

Innkreving av miljøgebyr

RENAS’ modell for innkreving av miljøgebyr baserer seg på importdata fra Tolldirektoratet/SSB. RENAS kalkulerer gebyret ut fra til enhver tid gjeldende miljøgebyrsatser for de enkelte tolltariffnummer som varen importeres på. Dette innebærer at du som medlem slipper å rapportere hva som er importert til Norge av EE-produkter – alt gjøres automatisk av RENAS.
Alt av data om import av EE-produkter vil ligge tilgjengelig for dere på renas.no under Min side. Det er lagt vekt på at dette presenteres på en oversiktlig måte, slik at det blir god sporbarhet til den aktuelle importen.
Forut for fakturering av selve gebyret, som skjer månedlig, vil det bli sendt ut et varsel slik at det er mulighet for evt. feilopprettinger før vi sender faktura på miljøgebyret. Fakturagrunnlaget og tidligere fakturaer er tilgjengelig på Min side.

En oversikt over hvordan miljøgebyret kreves inn finner dere på nettsidene våre. Her er også retningslinjene for refusjon av gebyr for varer som er unntatt miljøgebyr, varer som eksporteres/reeksporteres og ved feil ved inn fortolling. Krav om refusjon må være RENAS i hende senest seks måneder etter at salg/eksport har funnet sted eller feil oppstod.

 

Synliggjør medlemskapet

Bruk medlemskapet i RENAS aktivt i bedriftens markedsføring. Det viser at dere tar ansvar for miljøet. På Min side finner dere materiell som kan benyttes. Bedriften har også en selvstendig informasjonsplikt i henhold til avfallsforskriften.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon. Vi håper dere blir fornøyde med medlemskapet i RENAS.

Med vennlig hilsen
RENAS AS

 

Welcome!

We thank you for the signed membership agreement. The registration of your company is now complete, and we confirm that you fulfill your company’s obligations as importer/producer of Electric and Electronic Equipment (EEE) according to the Norwegian waste legislation.

The environmental fee

RENAS collect import statistics from customs as basis for the environmental fee. The fee is based on the rate set for each customs tariff code in the WEEE legislation. This means that members of RENAS do not have to report their put-on-market data; this is taken care of automatically by us.
Your company’s import statistics for EEE-products is available to you from the My Page solution. Before the monthly invoice we give you the opportunity to review the import data and it is also possible to make any corrections before the invoice is issued.

You can also access all previous invoices from My Page.
Let your contacts know about your membership
Let your customers and other contacts know that you are compliant and care about the environment through your membership in RENAS in your marketing. Importers/producers and retailers are also obliged to inform their customers in all of its sales and information material and wherever else it is appropriate that WEEE is not to be disposed of together with other waste. The information must indicate where the relevant EE equipment should be delivered for scrapping, that it is covered by a return and take-back system and that it is received free of charge.
Please also refer to http://www.eeregisteret.no/ShowHTML.aspx?file=English.htm for more information.
Please feel free to get in touch with us if there are any other questions.

Best regards,
RENAS AS